Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokstäver

Skapad 2020-02-03 17:03 i Östlyckans förskola Alingsås
Förskola
Utifrån barnens intresse om bokstäver och deras begynnelsebokstav.

Innehåll

Syfte (varför)

 

Utifrån barnens intresse av bokstäver, sin och andra barns begynnelsebokstav samt av alfabetet på väggen. 

Nuläge och intention

 

Flera av barnen i barngruppen kan redan identifiera sin och kamrater och familjemedlemmars begynnelsebokstav med hjälp av bilden på vårt alfabet. 

Intentionen: Att barnen utifrån sin förmåga skall kunna identifiera sin begynnelsebokstav och dess ljud. Samt fördjupa oss och möta barnens vidare intresse. En intention är också att barnen skall kunna skriva sitt namn på sikt. 

Genomförande (hur)

Genom att bearbeta sin egen begynnelse bokstav genom olika skapandeformer. Exempelvis: Play-doh, rita i socker, forma med rep, fylla sin bokstav med olika material, klippa ut, rita sin bokstav, 

Genom matematiken utforska hur många som börjar på samma bokstav och jämföra antalet bokstäver i namnen. 

Klappa stavelsen i namnet. 

IKT- använda sig av Bornholmsleks-appen. 

Introducera praxisalfabetet. 

Arbeta med samlingar och aktiviteter utifrån Bornholm. 

Utforska andra symboler på förskolan och i vårt närområde. Ex: skyltar, informationstavlor. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: