Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering VT20

Skapad 2020-02-03 17:13 i Jarlaparkens förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Förskolans fokus: Hur möter barnen vär(l)den på Jarlaparken? Avdelning gul projekt HT 19: Gemenskap (genom språk och kommunikation)

Innehåll

Hur ska vi undervisa?

 

 • Genom medvetna pedagoger med ett medvetet förhållningssätt och språk. 
 • Genom att använda våra värdegrundsord: Samarbete, Tillsammans, Hjälpsam kompis, Omtänksam kompis och fiffig kompis i den dagliga verksamheten 
 • Genom att använda ledord för att hålla projektet levande under alla delar av dagen ex: samarbeta, tillsammans, dela med sig, olika/lika, hjälpa till.
 • Genom att observera och dokumentera vilka strategier barnen använder för att visa gemenskap via språk och kommunikation? (t.ex. hjälper, visar empati, lyssnar, samarbetar etc.)
 • Genom att skapa möjligheter för barnen att få ta del av gemenskap genom planerade aktiviteter och arbete i mindre grupper indelade efter barnens olika förutsättningar och behov.
 • Genom att skapa mötesplatser i vår miljö och våra aktiviteter där barnen får möjlighet att mötas, kommunicera, utmana och inspireras av varandra. 
 • Genom att skapa möjligheter för trygga/respektfulla relationer genom närvarande aktiva pedagoger, som uppmärksammar och utmanar barnens kompetenser.
 • Genom att stärka barnens självkänsla och gruppsamhörighet (med hjälp av språk och kommunikation samt pepp!)
 • Genom att skapa möjligheter för barnen att reflektera över den egna lärprocessen samt intressera sig för andras.
 • Genom att skapa möjligheter för barnen att se andras åsikter och tankar, samt värdet dessa har för alla i gruppsamhörigheten.

 

 Frågeställningar vi vill fördjupa oss i tillsammans med barnen

 

·       Hur kan vi använda oss av sagor för att främja gemenskap?

·       Hur kan vi använda oss av sång och musik för att främja gemenskap?

·       Hur kan vi använda oss av rim och ramsor för att främja gemenskap?

·       Hur kan vi använda oss av digitala verktyg så som projektor och green screen för att främja gemenskap?

·       Hur kan vi använda oss av reflektion med barnen för att främja gemenskap?

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: