Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt daggmasken

Skapad 2020-02-03 17:20 i Österängs förskola Kristianstad
Förskola
Mål: Vi vill ge alla barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Innehåll

Genom arbetet vill vi:

* väcka barnens intresse för naturens kretslopp

* visa barnen vilken nytta daggmasken gör i naturen.

* visa varför sopsortering är viktig och låta barnen vara med praktiskt i arbetet med sopor på förskolan.

* att barnen ska få en förståelse för en hållbar utveckling.

* lära oss genom att använda oss av sång, musik och skapande i olika former.

* använda oss av digital teknik 

* att alla barn ska få likvärdiga möjligheter till lärande och utveckling.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: