Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Mäta

Skapad 2020-02-03 18:36 i Lingenässkolan Kristianstad
Grundskola 2 Matematik
Mäta kan man göra på många olika sätt. Man kan mäta tid, längd, vikt och volym. Du kommer få prova detta under det här arbetsområdet.

Innehåll

Förmågor:

-Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

 

-Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Konkretiserade mål:

Målen med vårt arbete om mätning är att du ska;

 • Kunna mäta tid i hel, halvtimme, kvart i/kvart över, hela klockan

 • Kunna göra enkla jämförelser mellan olika längder
 • Kunna uppskatta och mäta längder med vanliga måttenheter
 • Kunna använda dig av begreppen; cm och m 
 • Kunna förkortningarna på de måttenheterna
 • Veta att det går 100 cm på 1 m 
 • Kunna använda sig av och skriva 0,5 cm

 • Kunna använda sig av begreppen tyngre och lättare när du jämför olika föremåls vikt.
 • Kunna uppskatta och mäta vikter med måttenheten kg och gram
 • Kunna använda dig av begreppen; kilo och gram
 • Kunna förkortningen på viktenheten 

 • Kunna använda sig av begreppen; rymmer, mer/mindre när du jämför olika föremåls volym.
 • Kunna använda dig av begreppen dl och l
 • Kunna förkortningarna på de enheterna
 • Veta att det går 10 dl på 1 liter
       
Begrepp: mäta, jämföra, uppskatta, förkortning, heltimme, halvtimme, kvart i/kvart över, centimeter, meter, längre/kortare, kilo, tyngre/lättare, volym, rymmer, deciliter och liter.

Arbetssätt:

 Du ska få arbeta med konkret material i laborativa undersökningar enskilt och i par/grupp

 

Vi kommer bedöma din förmåga att;

 • Visa hur man mäter tid, längd, vikt och volym 

 • kunna namnen och förkortningarna känna på enheterna och använda dig av enheterna när du mäter. 

 • uppskatta och göra jämförelser genom en rad olika laborativa uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik mäta

På väg
Godtagbara kunskaper
Tid
Mäta
Du tränar på att mäta tid och använda rätt enhet.
Du kan mäta tid och använda rätt enhet.
Tid
Jämföra
Du tränar på att jämföra tid och använda rätt enhet.
Du kan jämföra tid och använda rätt enhet.
Tid
Uppskatta
Du tränar på att uppskatta tid och använda rätt enhet.
Du kan uppskatta tid och använda rätt enhet.
Längd
Mäta
Du tränar på att mäta längder och använda rätt måttenhet.
Du kan mäta längder och använda rätt måttenhet.
Längd
Jämföra
Du tränar på att jämföra längder och använda rätt måttenhet.
Du kan jämföra längder och använda rätt måttenhet.
Längd
Uppskatta
Du tränar på att uppskatta längder och använda rätt måttenhet.
Du kan uppskatta längder och använda rätt måttenhet.
Vikt
Mäta
Du tränar på att mäta vikt och använda rätt måttenhet.
Du kan mäta vikt och använda rätt måttenhet.
Vikt
Jämföra
Du tränar på att jämföra vikter och använda rätt måttenhet.
Du kan jämföra vikter och använda rätt måttenhet.
Vikt
Uppskatta
Du tränar på att uppskatta vikter och använda rätt måttenhet.
Du kan uppskatta vikter och använda rätt måttenhet.
Volym
Mäta
Du tränar på att mäta volym och använda rätt måttenhet.
Du kan mäta volym och använda rätt måttenhet.
Volym
Jämföra
Du tränar på att jämföra volymer och använda rätt måttenhet.
Du kan jämföra volymer och använda rätt måttenhet.
Volym
Uppskatta
Du tränar på att uppskatta volymer och använda rätt måttenhet.
Du kan uppskatta volymer och använda rätt måttenhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: