Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jorden runt tillsammans med Ute-Ugo

Skapad 2020-02-03 20:01 i Hindby Dibber Sverige AB
Förskola
Resan till Australien fortsätter med fokus på Ute-Ugo.

Innehåll

Syfte med undervisningen är att väcka barnens nyfikenhet och lust att lära om sin egna och andras kulturella identitet. Då vårt samhälle är präglat av mångfald vill vi undervisa barnen genom bilder, berättelser, digitala medel om landets natur och klimatförändringar.

Varför?

För att göra barnen medvetna och nyfikna på natur och miljö.

 

Hur ska undervisningen genomföras?

Syftet med att fortsätta vår resa i Australien är för att barnen visat stor nyfikenhet och lust att lära om just djurlivet och naturen.  Vi fortsätter att finna svaren på barnens frågor med att erbjuda barnen IPad, dator, böcker och besök på biblioteket. Fokus kommer att läggas på våra dagliga samlingar som ska utformas kring natur och miljö i Australien. De tre ansvarsgrupperna kommer att fortsätta arbeta med: Det stora barriärrevet, öknen och småkryp.

Teman ska genomsyra hela dagen.

 

Hur ska reflektionen tillsammans med barnen organiseras?

Reflektionerna genomförs i helgrupp på samlingarna varje dag, i smågrupp när vi arbetar fokuserat på ett valt område och enskilt dagligen.

För vem ska undervisningen genomföras?

Undervisningen genomförs för alla barn på avdelningen.

Av vem?

Alla pedagoger har gemensamt ansvar för planeringen, genomförandet och utvärderingen av undervisningen.

Vad är målet med undervisningen? (delmål som är mätbara)

Vidare utmana barnens nyfikenhet för Australiens natur och miljö. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: