Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De enkla maskinerna

Skapad 2020-02-03 21:12 i Dalhemsskolan Helsingborg
För mycket länge sedan försökte människan att använda verktyg för att göra arbetet lättare. Dessa verktyg eller "maskiner" var mycket enkla och används fortfarande i våra moderna maskiner. I detta arbetsområde kommer vi att lära oss om de enkla maskinerna.
Grundskola 6 Teknik

Vad vet du om de enkla maskinerna? Hävstången, hjulet, blocket, skruven, lutande planet och kilen. In i teknikens värld...För mycket länge sedan försökte människan att använda verktyg för att göra arbetet lättare. Dessa verktyg eller "maskiner" var mycket enkla och används fortfarande i våra moderna maskiner. I detta arbetsområde kommer vi att lära oss om de enkla maskinerna.

Innehåll

Syfte

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

Elevens mål:
Ta reda på hur följande maskiner fungerar:

 • Lutande planet
 • Kilen
 • Skruven
 • Hävstången
 • Hjulet
 • Block
 • Ge exempel på redskap eller verktyg som bygger på de enkla maskinerna.
 • Förstå nyttan av de enkla maskinerna när vi använder de i vardagen
 • Dra slutsatser vilken teknisk lösning som är bäst i olika situationer

-din förmåga att lösa problem.
-din förmåga att samtala om och förstå ord och begrepp inom arbetsområdet.
-din förmåga att följa en instruktion.

Centralt innehåll inom arbetsområdet:

Undervisning (arbetsformer och lärande)

Vi kommer att


-Ha gemensamma genomgångar.
-Titta på film om de sex enkla maskinerna.
-Göra experiment där vi använder oss att de sex enkla maskinerna; hävstången, hjulet, blocket, skruven, lutande planet och kilen.
-Bli uppmärksamma på olika mekanismer i vardagsföremål och lära oss olika tekniska begrepp.

Bedömningar

Jag kommer att bedöma din förmåga hur du:

 • Genomför laborationer, löser problem och dokumentera.
 • Förklarar de tekniska lösningar vi arbetar med och använder dig av de nya begreppen inom arbetsområdet
 • Förstår nyttan av de enkla maskinerna när vi använder de i vardagen
 • Drar slutsatser vilken lösning som är bäst i olika situationer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
De enkla maskinerna

De enkla maskinerna
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Vardagliga tekniska lösningar
Hur vardagliga tekniska lösningar samverkar.
Träna vidare
Du kan beskriva och ge exempel på tekniska lösningar, såsom de enkla maskinerna.
Du kan förklara hur de tekniska lösningarna, såsom de enkla maskinerna fungerar och hur några delar samverkar.
Du kan förklara hur de tekniska lösningarna, såsom de enkla maskinerna fungerar och hur några delar samverkar. Du kan visa på andra liknande lösningar.
Teknikutvecklingsarbeten
Genomförande av teknikutvecklingsarbeten.
Träna vidare
Du kan genomföra mycket enkla tekniklaborationer genom att pröva olika idéer.
Du kan genomföra mycket enkla tekniklaborationer genom att pröva och ompröva olika idéer.
Du kan genomföra mycket enkla tekniklaborationer genom att systematiskt pröva och ompröva olika idéer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: