Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden och Upptäckarna

Skapad 2020-02-03 21:23 i Dalhemsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Historia
Vi reser norrut över Medelhavet och undersöker hur Europa utvecklas under samma tid som arabernas mäktiga rike dominerar på andra sidan havet. Vi lär om Medeltidens Europa och följer sedan med Upptäckarna ut i den stora världen. Vi avslutar med kolonialismen.

Innehåll

1. Först läser vi om Medeltidens Europa och ställer många frågor:

Vad hände i Europa efter Romarrikets fall? Vad hände i Europa samtidigt som araberna expanderade och hade makten söder om Medelhavet? Hur samverkade dessa två världar?

Dessa två parallella utvecklingslinjer knyts ihop när Medeltiden tar slut och Arabiska riket faller sönder under 1400-1500-talet. Vilka makter tog då vid? Vilka nya idéer uppkom då?

Under momentet "Medeltiden , fokuserar vi på kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under denna period. Vi resonerar kring orsaker till och konsekvenser av, det som sker och förklarar hur människors villkor och värderingar påverkas av tiden de lever i. Vi fortsätter att arbeta med olika utvecklingslinjer och letar efter samband mellan tidigare tidsperioder (Antiken) och parallella skeden i historien (arabiska expansionen) . Stor vikt läggs även fortsättningsvis på historiska begrepp

Detta delmoment genomförs under gemensamma lärarledda lektioner och avslutas med skriftligt prov.

 

2. Därefter kommer vi undersöka hur "världen växte och blev större" när  "Upptäckarna" och deras resor förändrade vår världsbild. Vi inhämtar främst kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under denna period. Vi fokuser också på orsaker till och konsekvenser av européernas resor ut i världen.

Vi studerar sedan vidare om hur "Upptäckarna blir erövrare, och vi frågar oss återigen hur människosynen var under den här tiden.

Världshandeln förändras återigen. Handeln och konkurrensen om makt och pengar i Europa påverkar människor över hela världen. 

 Upptäckterna blev erövringar som i sin tur övergick till kolonisation. Vi undersöker vi kolonialismens uppkomst, orsaker och konsekvenser både i dess samtid och framtid. Europas nya världsbild, självbild och syn på andra människor påverkade miljoner människor i flera hundra år framöver.

Europas intressen blir världsstora och kom att påverka människor långt utanför Europas gränser. Vi kommer förfäras av grymhet, massmord och utrotning av hela folk, men vi kommer också upptäcka människans mod och eviga strävan till bättre liv då vi lär om deras uppror och revolutioner.

Vi kommer se hur världens ledande länder i Europa eftersträvade, precis som så många andra i historien, stora mäktiga Imperium. 

 Vi närmar oss nutiden på vår historiska resa och  söker förförståelse inför kommande världsomvälvande förändringar som väntade i Europa.

Under det senare delmomentet kommer vi att arbeta med; att söka fakta och källkritik.  Vi kommer att skriva och rita och förklara med hjälp av världskartor. Slutligen examineras eleverna via inlämningsuppgift.

  

Detta moment berör följande centralt innehåll:

 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor.
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

 

Målet är att eleverna uppnår följande kunskapskrav:

·         Eleven får kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under denna tidsperiod.

·         Eleven lär sig resonera om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, som till exempel folkmord.

·         Eleven lär sig resonera kring hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

·         Eleven lär sig att undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration och levnadsvillkor och beskriva samband mellan olika tidsperioder.

·         Eleven kan ange någon tänkbar fortsättning på utvecklingslinjer och motivera sitt resonemang med hänvisningar till det förflutna och nuet.

·         Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser om människors levnadsvillkor, och resonera om källornas trovärdighet och relevans.

·         Eleven kan använda historiska begrepp på ett fungerande sätt. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9

Matriser

Hi
Medeltiden och Upptäckarna

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: