Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och förändring åk 8

Skapad 2020-02-03 21:58 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 8 Matematik
Centrala begrepp är andel, del och helhet och vi arbetar med sambandet mellan dessa och att kunna använda dessa vid beräkningar. Vi använder t ex procent för att uttrycka förändringar och göra jämförelser i vardagliga situationer som vid prisförändringar och ränta. Vi kommer också att lära oss skillnaden mellan procentenheter och procent.

Innehåll

I det här området - Samband och förändring - får du lära dig: 

 • sambandet mellan andel, del och helhet
 • uttrycka andel i bråkform, decimalform och procentform
 • beräkna andelen vid jämförelser och förändringar 
 • beräkna det hela
 • beräkna delen
 • beräkna ränta
 • använda procentenheter och skillnaden mellan procentenheter och procent
 • använda olika metoder beroende på uppgift och hjälpmedel
 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

 Viktiga begrepp att kunna som hör till området: 

 • andel
 • del
 • det hela
 • bråkform
 • decimalform
 • procentform
 • avrundning
 • kapital
 • ränta 
 • räntesats
 • procentenhet

Arbetssätt: 

Under veckorna 2-7 kommer vi arbeta med kapitel 2 - Samband och förändring i läroboken Matematik Y genom att ha

 • genomgångar
 • par- och gruppuppgifter
 • problemlösning
 • enskild räkning
 • diskussionsuppgifter
 • arbeta med och värdera olika strategier och metoder för att göra beräkningar och lösa problem
 • repetition
 • små test under arbetets gång
 • prov v. 7 torsdag 13/2

Tänk på att vara aktiv både i ditt enskilda arbete samt vid genomgångar och vid par-/gruppuppgifter. Repetera kontinuerligt, utmana dig själv, använd varandra som lärresurser och fråga mig om hjälp. 

 Bedömning: 

 • Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa dina kunskap och din förståelse inom området
 • Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar
 • Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: