Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svara på ett brev (skriftlig framställning och skriftlig interaktion).

Skapad 2020-02-03 22:21 i Gantofta skola Helsingborg
Grundskola 8 Engelska
Eleverna kommer att få ett brev som vi kommer att läsa tillsammans i klassen. Eleverna ska därefter besvara brevet skriftligt.

Innehåll

 

Arbetet beräknas pågå under veckorna 3 och 4.

Varje elev bestämmer själv vad svarsbrevet ska innehålla, men man förväntas besvara de frågor som finns i det första brevet.

 

När vi är färdiga med uppgiften har eleverna tränat på att:

- Formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande i skriftliga framställningar.

- Uttrycka sig enkelt och begripligt i skriftlig interaktion, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

- Välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.

- Översiktligt diskutera några företeelser i olika sammanhang samt göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 9
 • Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9

Matriser

En
Svara på ett brev (skriftlig framställning och skriftlig interaktion).

Skriftlig framställning/Skriftlig interaktion

E
C
A
Formulera sig i skrift.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Uttrycka sig skriftligt
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: