Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstruktion och bygg

Skapad 2020-02-04 00:28 i Hallsta skola Norrtälje
Göra ett byggprojekt med prototyp och där tillhörande dokument.
Grundskola 7 – 9 Teknik
Du ska söka fakta, fördjupa dig inom konstruktion, hållbarhet, miljöpåverkan vid byggnationer, materialegenskaper, hållfasthet vid konstruktion, du ska göra din egen ritning och prototyp i skala av ett byggprojekt, exempelvis en bro, en byggnad m.m.

Innehåll

Du ska söka fakta, fördjupa dig inom konstruktion, hållbarhet, miljöpåverkan vid byggnationer, materialegenskaper, hållfasthet vid konstruktion, du ska göra din egen ritning och prototyp i skala av ett byggprojekt, exempelvis en bro, en byggnad m.m.
Du ska, i enlighet med kunskapskraven i teknik, centrala innehållet och ämnets syfte skapa ett projekt som uppfyller olika kriterier enligt dessa mål.

Det betyder att du ska programmera en egen hemsida, en blogg, med hjälp av exempelvis Wix. På bloggen skriver du om din process, om fakta du hittat och inspirerats av på vägen, om tankar du tänkt och eventuella problem du stött på. Du lägger upp länkar till fakta och hänvisar till källor du använt enligt praxis. 

På vägen fotodokumenterar du ditt byggprojekt. 
Ditt byggprojekt består av:

bakgrundsfakta om exempelvis broar, byggnader, om miljö, hållfasthet, materialegenskaper osv. 
ritningar
prototyp 
fotografier av broar du själv fotograferat
insamlat material med källhänvisningar 
slutsatser och erfarenheter du gjort på vägen 
dokumentation av ditt projekt i text och bild

 

Ditt byggprojekt ska vara hållbart. 
För er som bygger broar så måste konstruktionen hålla för ett kilo belastning på hela bron, se det som ett tungt fordon som ska köra över bron.

För er som bygger byggnader så måste alla krav på kvalitet, handikappanpassning m.m. uppfyllas.

Se era ritningar som underlag till bygglov och byggare. Alla mått och vinklar som behövs behöver ritas.

För er som bygger byggnader: Se Stadsarkitektkontorets arkiv för mer fakta angående byggregler.  

För er som bygger broar, se Vägverket, Trafikverk osv för att hitta relevant fakta.

 

Krav:

du skapar belysning i din prototyp

du skapar mekanik i din prototyp

din prototyp klarar ett kilo belastning

du har byggritningar

du har en prototyp som baseras på ritningen  

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: