Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

v 6 2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

Skapad 2020-02-04 07:04 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
Pedagogernas analys utifrån språkligt perspektiv v6

Innehåll

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

  • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
  • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
  • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
  • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
  • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
  • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
  • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
  • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger:  Marie, Linda, Yvonne    

Vecka:     6 

Mål- och kunskapsområde:  Språk  

Nyfikenhetsfråga:  

 

Barnets gör: Intresserade av att dramatisering, dansat, uttrycker känslor på olika "språk"/uttrycksformer. Brottas med maktsturkturer, Vad får ätas och vad ska man lek 

     

Pedagogerna tänker: Barnen vart väldigt intresserade och svarade bra på då pedagogerna dramatiserade. Utifrån skolverkets arbete med identitet , jämställdhet och digitalisering så tänker vi att det är viktigt att erbjuda olika uttrycksformer för att utveckla barnens förståelse. 

     

Analys/sammanställning lärande: Att få möta olika språk skapar djupare förståelse och väckte intresse hos barnen att samtala vidare och prova andra och flera olika lösningar

     

Hur går vi vidare? Nästa steg? Erbjuda att bearbeta sina upplevelser genom olika uttrycksformer. Dramatisera, lera, film, berättarstunder

     Vi delar upp barnen. erbjuda undervisning utifrån olika uttrycksformer. Vi skapar förutsättningar för barnen ska välja utifrån sig själva

Övrigt?

     

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      

Datum:      

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: