👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skelettgruppen lär sig kroppens delar

Skapad 2020-02-04 08:21 i Hammaren förskola Flen
Förskola
Barnen ska utveckla sina förmågor att: …visa och berätta om sig själv, sin sin kropp och dess delar samt vad de har för funktion

Innehåll

Syfte: Genom att få berätta om sig själv, sin kropp och dess delar lär barnen sig alla kroppsdelar, dess funktion och vad de används till, att alla är unika samt att vi behöver vara rädd om vår kropp.

Mål: I slutet av juni ska alla barn i skelletgruppen har lärt sig kroppens delar och känslor människor har

Smartmål (specifikt, tydligt, konkret, mätbart, accepterat, realistisk, tidsatt)

Aktivitet:

Uppföljning: (är vi på rätt väg, hur långt har vi kommit, vad behöver vi göra för att komma vidare?)

Analys: Varför nådde vi (nådde vi inte) målet? Vad beror det på?

Bonuseffekter: Vad såg vi mer att målet gynnade?

 

Åtgärder/Fortsättning: Hur går vi vidare? Vad ger barn uttryck för att ha behov av/vara nyfiken på nu?