Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen vt-2020

Skapad 2020-02-04 08:34 i Nyhammars förskola Ludvika
Skogen
Förskola
Vår förskola jobbar mot Grön Flagg. Vi vill ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle.

Innehåll

 

Var är vi?

Vår förskola jobbar mot Grön Flagg. Barnen har visat stort intresse för utomhusvistelse och nyfikenhet inför växter,bajs och djur i närmiljön. Vi utforskar både olika fynd och nya begrepp tillsammans med barnen och tar reda på mer om djur och natur. Vi använder skogens material att skapa lek och lär-material. Barnen har bra ögon och ser vad som inte får finnas i skogen, vi plockar med oss plast, metall och annat skräp från skogen som vi sorterar i våra återvinningskärl. Vi pratar om allemansrätten, inte röra och inte förstöra.

Vart ska vi?

 Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Vår förskola jobbar mot Grön Flagg. Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik. Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. Leken stimuleras och blir mer variationsrik, fantasin utvecklas framåt. 

 


Hur gör vi?

Vi går regelbundet till skogen, oftast i mindre grupper, men ibland hela avdelningen. Vi pratar om djur och natur. Vi lär och vi undersöker naturen och dess invånare. Vi stimulerar fantasin i leken, skogen är en fantastisk lekplats. Vi påvisar vad viktiga barnen är för djuren och naturen. Att de genom olika val kan göra bra saker för skogen och dess invånare. Vi pratar om allemansrätten och hållbar utveckling.

Vi vill att barnen ska känna glädje när de kommer till skogen, att de är rädda om Herr Tall, Fru Gran, rådjuren och alla de andra som finns i skogen. Vi leker, följer årstiderna och undersöker och förundras över skogen.

Vi läser sagor i skogen, vi benämner saker med deras korrekta namn. Vi utmanar barnen med frågor och följer deras tankar. 

Hur blev det?

Under hösten så har vi lagt grunden för ett bra förhållande till skogen och dess invånare. Vi är regelbundet ute i skogen, vi varvar mellan  två skogar. När vi har mer tid så går vi till trollskogen. Vi har lekt vid trollungarnas lekplats. Lekplatsen är väldigt kuperad och barnen hjälper varandra i leken. Barnen påminner varandra om varför vi inte bryter kvistar och varför vi inte sparkar/slår sönder stubbar eller myrstackar. Att springa över stock och sten ger en bra motorisk träning. De har ett bra samarbete när de bygger kojor och leker. Vi kommer att fortsätta att vara i skogen regelbundet för att leka och lära.

Vi kommer genom gemensam reflektion med barnen och vid våra avd.möten utvärdera våra besök i skogen kontinuerligt. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: