Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

News! News! News!

Skapad 2020-02-04 08:36 i Hjulsta grundskola F-9 Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Engelska
Arbetsområde utifrån programmet "Newsreel" på ur.se

Innehåll

Vi kommer att arbeta med nyheter på engelska utifrån den radioserie på www.ur.se som heter "Newsreel". Du kommer att få träna på hörförståelse, läsförståelse samt strategier för lyssnande och läsning.

Vi kommer att läsa ur Greta Thunbergs bok med hennes tal på engelska. Greta är en tjej som har starka åsikter om miljön. Du kommer att få skriva en argumenterande text om något du har en stark åsikt om. 

Det här kommer att bedömas:

Din förmåga att förstå tydlig talad engelska och din förmåga att förstå texterna i Newsreel avsnitten. Det visar du i dina arbetsblad när du svarar på frågorna om avsnittet.  

Din argumenterande text: att du följer strukturen för en argumenterande text, vilka ord du använder, hur du skriver dina meningar, hur du använder sambandsord för att få fram dina argument och din åsikt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
News! News! News!

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Hörförtåelse
Lyssna på avsnitt och svara på frågor i arbetsbladet.
 • En  E 6
 • En  E 6
Jag tycker det är svårt att hänga med i avsnittet och tappar förståelsen när jag lyssnar. Jag kan inte svara på frågorna i arbetsbladet.
Jag kan hänga med i avsnittet och svara på en del av frågorna i "Newsreel Easy" - arbetsbladet.
Jag kan förstå det mesta av innehållet i avsnittet och kan svara på nästan alla frågor i "Newsreel Easy"-arbetsbladet.
Jag förstår allt i avsnittet, även specifika ord och kan svara på alla frågor i "Newsreel"-arbetsbladet.
Läsförståelse
Läsa manuset till avsnittet och svara på frågor i arbetsbladet.
 • En  E 6
 • En  E 6
Jag tycker att det är för många svåra ord i manuset och förstår inte vad avsnittet handlar om. Jag kan inte svara på frågorna i arbetsbladet.
Jag kan förstå det viktigaste när jag läser manuset till avsnittet och svara på en del av frågorna i "Newsreel Easy" - arbetsbladet.
Jag kan förstå det viktigaste och en del detaljer när jag läser manuset till avsnittet och svara på de flesta frågorna i "Newsreel Easy"-arbetsbladet.
Jag kan förstå allt när jag läser manuset till avsnittet och svara utvecklat på alla frågorna i "Newsreel Easy"-arbetsbladet.
Strategier för lyssnande och läsning
 • En  E 6
Jag använder inte någon strategi för att förstå texter och talad engelska.
Jag använder mig av någon strategier för att förstå texter och talad engelska.
Jag använder mig av flera strategier för att förstå texter och talad engelska.
Jag använder mig av flera strategier för att förstå texter och talad engelska.
Skriftlig framställning
Argumenterande text
 • En  E 6
Jag kan inte skriva en argumenterande text.
Jag kan skriva en argumenterande text på ett enkelt sätt så att man förstår min åsikt och några av mina argument.
Jag kan skriva en argumenterande text på ett utvecklat sätt så att man förstår min åsikt och mina argument. Jag använder sambandsord och ger exempel så att texten blir mer intressant och får ett bättre flyt.
Jag kan skriva en argumenterande text på ett välutvecklat sätt så att man förstår min åsikt och mina argument. Jag använder sambandsord, ger exempel och använder specifika ord så att texten blir intressant att läsa och får ett bra flyt.
Bearbeta / förbättra
 • En  E 6
Jag gör inga förbättringar i min text
Jag kan göra några ändringar / förbättringar i min argumenterande text.
Jag kan göra flera ändringar / förbättringar i min argumenterande text.
Jag kan göra många ändringar / förbättringar i min argumenterande text.
Läsförståelse - tester VT20
Gamla nationella prov
Jag tycker att det är för många svåra ord i texten och förstår inte vad den handlar om. Jag kan inte svara på frågorna till texten.
Jag kan förstå det viktigaste i texten och svara på en del av frågorna.
Jag kan förstå det viktigaste och en del detaljer när jag läser texten och kan svara på de flesta frågorna.
Jag kan förstå allt när jag läser texten och kan svara utvecklat på alla frågorna.
Hörförståelse - tester VT20
Gamla nationella prov
Jag tycker det är svårt att hänga med när jag lyssnar på engelska och tappar förståelsen. Jag kan inte svara på frågorna till de inspelningar vi lyssnar på.
Jag kan hänga med och förstå en del av innehållet när jag lyssnar på engelska. Jag kan svara på en del av frågorna till de inspelningar vi lyssnar på.
Jag kan förstå det mesta av innehållet när jag lyssnar på engelska. Jag kan svara på nästan alla frågor till de inspelningar vi lyssnar på.
Jag kan förstå allt av innehållet, även specifika ord, och kan svara på alla frågor till de inspelningar vi lyssnar på.
Letter to Angie - skriva test VT20
Text på digiexam
Jag behöver stöd för att kunna skriva hela, enkla meningar så att den som läser min text förstår.
Jag kan skriva enkla, hela meningar så att den som läser min text förstår.
Jag kan skriva en text med enkla, hela meningar. Jag använder sambandsord och ger exempel så att texten blir mer intressant och får ett bättre flyt.
Jag kan skriva en text med enkla, hela meningar. Jag använder sambandsord, ger exempel och använder specifika ord så att texten blir intressant att läsa och får ett bra flyt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: