Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Befolkningsgeografi

Skapad 2020-02-04 09:49 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Geografi Samhällskunskap
Under det här momentet kommer vi att jobba med befolkningsgeografi; var på jorden har människan bosatt sig och varför, hur många människor är vi på jorden idag och hur många vi kan bli. Vi kommer även att jobba med länders utveckling och hur länder kan komma ur fattigdom.

Innehåll

Mål

Du ska kunna:

förklara begrepp som har med befolkningsgeografi att göra, t ex nativitet (födelsetal), mortalitet (antalet döda), migration, immigration, emigration,  

läsa och tolka diagram och kartor som beskriver befolkningsfördelning och befolkningsutveckling

avläsa befolkningspyramider och t ex avgöra vilket steg i utvecklingen ett visst land befinner sig på

jämföra två länders befolkningsutveckling utifrån befolkningspyramider och andra källor

resonera kring begrepp som migration och urbanisering, dess orsaker och konsekvenser

 

Undervisning

Eleven ska:

 • ta del av genomgångar
 • ta del av presentationer, filmer på nätet
 • läsa texten i läroboken och besvara instuderingsfrågor
 • göra olika övningar, t ex tolka kartor eller diagram och resonera kring olika problem

 

Material

 • Litteratur: Geografi 7-9 kapitel: Befolkningsfördelning. Finns att lyssna på Inläsningstjänst.se.
 • Studi.se

 

 

Centralt innehåll: se under "Kopplingar till läroplanen" nedan!

 

 

Uppgifter

 • Befolkningsgeografi

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9

Matriser

Sh Ge
Befolkningsgeografi

Ej deltagit
Saknar inlämningar, ej deltagit på lektionstid
F-nivå
E-nivå
Enkelt, delvis prövande, i huvudsak.
C-nivå
Utvecklat, relativt väl/god, förhållandevis.
A-nivå
Välutvecklat, välfungerande, varierat, väl underbyggt.
Samspel människa - natur
Samspelet människa-natur Hur kan du resonera/förklara (med geografiska ord/begrepp) orsaker till och konsekvenser av befolknings - fördelning. Du visar att du kan använda modeller (med geografiska ord/begrepp) inom befolkningsgeografi/länders utveckling för att förklara/resonera hur världen ser ut idag.
 • Ge  E 9
 • Ge  E 9
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  C 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
 • Ge  A 9
 • Ge  A 9
Namngeografi
Namngeografi Hur väl du kan redogöra för världsdelarnas viktiga länder/regioner.
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: