Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Entreprenörskap

Skapad 2020-02-04 10:18 i Stiernhooksgymnasiet Rättvik GY
Utkast till Kursplanering för Entreprenörskap.
Gymnasieskola Entreprenörskap
Välkommen till Entreprenörskapsursen! Vårt huvudverktyg i denna kurs är UngFöretagsamhets koncept, så ni kommer att starta och driva ett UF-företag under detta läsår.

Innehåll

ht, obs ej veckovis!

Tidslinjen för UF-året, presentera ”affärsidé”-begreppet.

UF´s hemsida, registrering och dokumentarkiv

Stora kända företags affärsidéer - exempel.

Info om Kickoffdagen

Kickoffdagen. registrering - komplettering, Tävlingen ”årets logga”.

Marknadsundersökning.

Loggor -  en översikt och inspiration, påminnelse om ”årets logga”

Rådgivarmanualen. Konstituerande Styrelsemöte (+protokoll) 

Trender i samhället. Samarbetsavtal.

Bankmöte, Riskkapital

Konsumentlagarna. Visma Bokföring. Visitkort

Årets logga-tävlingen, sista inlämning

ons 24/10

Skatteverket. Visma Webshop. Företagarfrukost del I.
Uppföljningssamtal med UF-företagen

HÖSTLOV

Kreativitetsövning B_S. Broschhyrer/infoblad/flygblad.

Säljsamtal

onsdag 21/11 sista inlämningsdag ”Tävling-Affärspaln”. Företagarfrukost del II.

Geomgång_Montrar. Affärsplaner klara.

Delårsrapport

Anmälan till ”Årets UF-företag i Rättvik” onsdag 12/12

Genomgång för de som deltar i ”årets uf-företag” 4 moment.     Monter-modell klar.
Uppföljningssamtal med UF-företagen

vt

Förbereda inför Mässan

Sista dag för inlämning av tävlingsbidrag-Delårsrapport 17/1

UF-mässa, onsdag v4 - heldag

Sammanfattning och utvärdering av UF-mässan

Uppföljningssamtal med UF-företagen

Genomgång av de olika tävlingarna på UF-DM

Entreprenörsporträttet

Film

sista anmälningsdag till DM.

SPORTLOV

Skriva tävlingsbidrag till DM,

 

Genomgång Årsredovisning

sista inlämningsdag till DM onsdag 13/3

UF-DM onsdag 27/3

Bolagsstämma + Kallelse +protokoll.
Uppföljningssamtal med UF-företagen

Gy-arb

Gy-arb

 

PÅSKLOV

Individuella reflektionssamtal.

 

forts…Årsredovisning. Avsluta bankkonto. Reflektionssamtal.

endast onsdag, sista dag för inlämning av årsredovisning. Reflektionssamtal.

UF-SM tis-fre (mån6/5 tis7/5 )

Betygen skrivs in…? Påminna_avsluta konto

endast onsdag, sista lektionen. från UF till ”AB”

STUDENTVECKAN

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat, med hjälp av några exempel, för vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat sambandet mellan entreprenörskap och samhällsutveckling.
  Ent  A
 • Eleven redogör utförligt, med hjälp av några exempel, för vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen. Dessutom diskuterar eleven utförligt sambandet mellan entreprenörskap och samhällsutveckling.
  Ent  C
 • Eleven redogör översiktligt, med hjälp av några exempel, för vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen. Dessutom diskuterar eleven översiktligt sambandet mellan entreprenörskap och samhällsutveckling.
  Ent  E
 • Eleven upprättar efter samråd med handledare en genomarbetad projektplan samt reviderar vid behov planen under arbetets gång. Eleven tar ansvar för och genomför efter samråd med handledare projektet på ett gott sätt enligt planen. I arbetet följer eleven med säkerhet rutiner för projektets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten. Dessutom identifierar och löser eleven efter samråd med handledare problem som uppstår i projektet. Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om hur en grupprocess fungerar och vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess. Vidare identifierar eleven nätverk för projektet, skapar och samverkar i dessa samt redogör utförligt och nyanserat för vilken betydelse nätverk har inom olika projekt.
  Ent  A
 • Eleven upprättar efter samråd med handledare en enkel projektplan. Eleven tar ansvar för och genomför efter samråd med handledare projektet på ett tillfredsställande sätt enligt planen. I arbetet följer eleven med viss säkerhet rutiner för projektets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten. Dessutom identifierar och löser eleven efter samråd med handledare problem som uppstår i projektet. Eleven för välgrundade resonemang om hur en grupprocess fungerar och vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess. Vidare identifierar eleven nätverk för projektet samt redogör utförligt för vilken betydelse nätverk har inom olika projekt.
  Ent  C
 • Eleven upprättar i samråd med handledare en enkel projektplan. Eleven tar ansvar för och genomför i samråd med handledare projektet på ett tillfredsställande sätt enligt planen. I arbetet följer eleven med viss säkerhet rutiner för projektets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten. Dessutom identifierar och löser eleven i samråd med handledare problem som uppstår i projektet. Eleven för enkla resonemang om hur en grupprocess fungerar och vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess. Vidare redogör eleven översiktligt för vilken betydelse nätverk har inom olika projekt.
  Ent  E
 • Eleven marknadsför och presenterar med säkerhet sitt projekt och anpassar marknadsföringen och presentationen till syfte, mottagare och situation. Eleven utvärderar med nyanserade omdömen arbetsprocessen och resultatet i en projektutvärdering samt ger förslag på hur arbetsprocessen kan förbättras.
  Ent  A
 • Eleven marknadsför och presenterar med viss säkerhet sitt projekt och anpassar marknadsföringen och presentationen till syfte, mottagare och situation. Eleven utvärderar med nyanserade omdömen arbetsprocessen och resultatet i en projektutvärdering.
  Ent  C
 • Eleven marknadsför och presenterar med viss säkerhet sitt projekt och anpassar marknadsföringen och presentationen till syfte, mottagare och situation. Eleven utvärderar med enkla omdömen arbetsprocessen och resultatet i en projektutvärdering.
  Ent  E
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser.
  Ent  A
 • Eleven beskriver utförligt hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser.
  Ent  C
 • Eleven beskriver översiktligt hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser.
  Ent  E
 • Eleven upprättar med säkerhet ekonomiska planer samt genomför enkla beräkningar och enkla och strukturerade ekonomiska uppföljningar. Dessutom värderar eleven de ekonomiska resultaten med nyanserade omdömen.
  Ent  A
 • Eleven upprättar med viss säkerhet ekonomiska planer samt genomför enkla beräkningar och enkla och strukturerade ekonomiska uppföljningar.
  Ent  C
 • Eleven upprättar med viss säkerhet ekonomiska planer samt genomför enkla beräkningar och enkla ekonomiska uppföljningar.
  Ent  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Ent  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Ent  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Ent  E

Matriser

Ent
Entreprenörskap

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
moment
Mötesteknik & gruppdynamik
Eleven för enkla resonemang om hur en grupprocess fungerar och vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess. Vidare redogör eleven översiktligt för vilken betydelse nätverk har inom olika projekt.
Eleven för välgrundade resonemang om hur en grupprocess fungerar och vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess. Vidare identifierar eleven nätverk för projektet samt redogör utförligt för vilken betydelse nätverk har inom olika projekt.
Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om hur en grupprocess fungerar och vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess. Vidare identifierar eleven nätverk för projektet, skapar och samverkar i dessa samt redogör utförligt och nyanserat för vilken betydelse nätverk har inom olika projekt.
moment
Affärsplan marknadsföring logotyp
Eleven upprättar i samråd med handledare en enkel projektplan. Eleven tar ansvar för och genomför i samråd med handledare projektet på ett tillfredsställande sätt enligt planen. I arbetet följer eleven med viss säkerhet rutiner för projektets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten. Dessutom identifierar och löser eleven i samråd med handledare problem som uppstår i projektet.
Eleven upprättar efter samråd med handledare en enkel projektplan. Eleven tar ansvar för och genomför efter samråd med handledare projektet på ett tillfredsställande sätt enligt planen. I arbetet följer eleven med viss säkerhet rutiner för projektets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten. Dessutom identifierar och löser eleven efter samråd med handledare problem som uppstår i projektet.
Eleven upprättar efter samråd med handledare en genomarbetad projektplan samt reviderar vid behov planen under arbetets gång. Eleven tar ansvar för och genomför efter samråd med handledare projektet på ett gott sätt enligt planen. I arbetet följer eleven med säkerhet rutiner för projektets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten. Dessutom identifierar och löser eleven efter samråd med handledare problem som uppstår i projektet. Eleven upprättar med säkerhet ekonomiska planer samt genomför enkla beräkningar och enkla och strukturerade ekonomiska uppföljningar.
moment
Delårsrapport
Eleven upprättar med viss säkerhet ekonomiska planer samt genomför enkla beräkningar och enkla ekonomiska uppföljningar.
Eleven upprättar med viss säkerhet ekonomiska planer samt genomför enkla beräkningar och enkla och strukturerade ekonomiska uppföljningar.
Eleven upprättar med säkerhet ekonomiska planer samt genomför enkla beräkningar och enkla och strukturerade ekonomiska uppföljningar. Dessutom värderar eleven de ekonomiska resultaten med nyanserade omdömen.
moment
Mässan: monter och agerande
Eleven marknadsför och presenterar med viss säkerhet sitt projekt och anpassar marknadsföringen och presentationen till syfte, mottagare och situation.
Eleven marknadsför och presenterar med viss säkerhet sitt projekt och anpassar marknadsföringen och presentationen till syfte, mottagare och situation.
Eleven marknadsför och presenterar med säkerhet sitt projekt och anpassar marknadsföringen och presentationen till syfte, mottagare och situation.
moment
Årsredovisning
Eleven utvärderar med enkla omdömen arbetsprocessen och resultatet i en projektutvärdering.
Eleven upprättar med viss säkerhet ekonomiska planer samt genomför enkla beräkningar och enkla och strukturerade ekonomiska uppföljningar. Eleven utvärderar med nyanserade omdömen arbetsprocessen och resultatet i en projektutvärdering.
Eleven utvärderar med nyanserade omdömen arbetsprocessen och resultatet i en projektutvärdering samt ger förslag på hur arbetsprocessen kan förbättras. Eleven upprättar med säkerhet ekonomiska planer samt genomför enkla beräkningar och enkla och strukturerade ekonomiska uppföljningar. Dessutom värderar eleven de ekonomiska resultaten med nyanserade omdömen.
Moment
Entreprenörsporträtt
Eleven redogör översiktligt, med hjälp av några exempel, för vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen. Dessutom diskuterar eleven översiktligt sambandet mellan entreprenörskap och samhällsutveckling.
Eleven redogör utförligt, med hjälp av några exempel, för vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen. Dessutom diskuterar eleven utförligt sambandet mellan entreprenörskap och samhällsutveckling.
Eleven redogör utförligt och nyanserat, med hjälp av några exempel, för vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat sambandet mellan entreprenörskap och samhällsutveckling.
moment
Individuellt samtal
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. Eleven beskriver utförligt hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: