Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna och livsåskådningar ht 2019

Skapad 2020-02-04 10:25 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 9 Religionskunskap
vecka 48 2019 - 3 2020

Innehåll

SYFTE

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

  • Beskriva och förklara religioner och livsåskådningar
  • Jämföra religioner och livsåskådningar
  • Reflektera och resonera om/se samband

 

ARBETSSÄTT

Vi börjar med att arbeta med ett häfte om sekulära livsåskådningar där du läser individuellt. Uppgifterna ska besvaras och arbetet kan ske tillsammans med bänkkamrat. Vi går tillsammans igenom svaren på dessa uppgifter. Dessutom ska du lämna in svar på följande frågor:

  1. Går livsåskådningarna sekulär humanism och buddhism att kombinera med varandra? Om ja, hur? Om nej, varför inte?
  2. I kursplanen står det om sekulära livsåskådningar, men inte om religiösa livsåskådningar. Är det någon skillnad mellan begreppen religion och religiös livsåskådning? Förklara hur du resonerar. 

Därefter fortsätter vi med att arbeta tillsammans om världsreligionerna där vi söker information om centrala tankegångar, urkunder, symboler m m. Denna information sammanställer vi tillsammans samt diskuterar likheter och skillnader samt tränar att se samband mellan religion/livsåskådning och samhälle. Du visar denna kunskap på ett prov.

Slutligen ska du skriva ett paper utifrån rubriken ”Att leva som....”, där du alltså beskriver hur det skulle vara att t ex leva som en hindu. Detta paper avslutas med en reflektion där du besvarar hur ditt liv hade påverkats och förändrats jämfört med nu samt vad du tror hade blivit svårast att leva upp till. Detta paper ska lämnas in.

Inlämning av svar på uppgifter - tisdag 17 december 2019

Prov  och inlämning av paper - fredag 17 januari 2020

 

BEDÖMNING

Du visar din kunskap genom att lämna in svar på uppgifter, genomföra ett prov och lämna in ett paper. I dessa visas följande:

  • kunskap om religioners och livsåskådningars centrala tankegångar och urkunder m m
  • att resonera om likheter och skillnader mellan religionerna/livsåskådningarna
  • att visa på samband mellan religion/livsåskådning, individ och samhälle

 

KUNSKAPSKRAV

E

Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.

Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­åskådningar.

Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar.

C

Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.

Dessutom för eleven utvecklade resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­åskådningar.

Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar.

A

Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.

Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­åskådningar.

Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar.

Matriser

Re
Världsreligionerna och livsåskådningar ht 2019

På väg i utveckling mot lägsta kunskapskrav
E
På väg i utveckling mot högre kunskapskrav
C
På väg i utveckling mot högsta kunskapskrav
A
Kunskaper
Det finns detaljer med begränsad betydelse för ämnet eller relevant fakta saknas, men du visar ändå på en viss förståelse.
Relevanta detaljer med betydelse finns med och visar på en god förståelse för ämnet.
Relevanta detaljer och träffande exempel med stor betydelse för förståelsen finns med.
Resonera
Du resonerar och motiverar med enkla och till viss del underbyggda argument, d v s du uttrycker ett enkelt samband och ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Du resonerar och motiverar med utvecklade och relativt väl underbyggda argument, d v s du uttrycker dig utförligt där samband framgår tydligt och ger exempel.
Du resonerar och motiverar med välutvecklade och väl underbyggda argument, d v s du uttrycker dig utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: