Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt (läsläxor)

Skapad 2020-02-04 10:44 i Enskedefältets skola Stockholm Grundskolor
Lyssna till högläsning, boksamtal och läslogg
Grundskola 5 Svenska
Varje vecka har vi läsläxa. Då får du läsa skönlitteratära böcker samt arbeta med uppgifter som hör till. Dessutom diskuterar och sammanfattar vi bokens innehåll tillsammans i klassen.

Innehåll

Syfte

Syftet med läsprojekten är framförallt att öka läslusten. Genom regelbunden läsning kommer du också att utveckla läsförståelse, stavning, ditt ordförråd - ja,  till och med dig själv och dina tankar!

Uppgift

Läs aktuell bok och arbeta med uppgifterna som hör till. Slarva inte, varken med läsningen eller med uppgifterna.

Bedömning

Din medverkan i samtal kring boken och uppgifterna du gör i din läxbok är underlag för bedömningen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Läsprojekt/ läsläxa

Ej godkänd
Godkänd
Mer än godkänd
LÄSA
Att kunna läsa skönlitteratur för barn och ungdomar
Du läser texten med ganska bra flyt och förståelse och använder dig av några lässtrategier för att förstå den.
Du läser texten med flyt och du använder många lässtrategier för att förstå den.
LÄSA
Att sammanfatta...innehållet i texter med koppling till sammanhanget
Du visar grundläggande läsförståelse när du återberättar handlingen i den lästa texten.
Du visar god läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av den lästa texten.
LÄSA
Att...kommentera innehållet i texter med koppling till sammanhanget
Du visar grundläggande läsförståelse när du ger enkla kommentarer med viss koppling till sammanhanget.
Du visar läsförståelse genom att kommentera den lästa texten med koppling till sammanhanget.
TALA
Att samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter
Du deltar i samtal kring innehållet i boken genom att svara på ställda frågor.
Du hjälper till att hålla samtalet igång genom att svara och ställa egna frågor.
Noggrannhet och ansvar för arbetet
Du slarvar med läsningen och/eller uppgifterna och/eller att lämna i tid Du behöver ta ett större ansvar för att bli godkänd!
Du gör det du ska och lämnar läxan i tid.
Dina läxor är alltid välgjorda och inlämnade i tid. Du gör det du ska och mer därtill!
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: