Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eldens hemlighet

Skapad 2020-02-04 10:48 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
Grundskola 6 Svenska
Böcker är fantastiska! Nu ska du få ta del av ännu en historia som kommer att beröra dig djupt. En berättelse om en flicka och hennes familj som lever ett liv, väldigt olikt ditt eget.

Innehåll

Vi kommer att:
- lära oss en del om Henning Mankell och Mozambique
- läsa boken Eldens hemlighet enskilt och i grupp.
- träna på att läsa högt med flyt och inlevelse.
- analysera och tolka innehållet och svara på frågor, samt muntligt kunna redogöra för dina svar.
- skriva en bokrecension där du sammanfattar boken, beskriver din upplevelse av läsningen samt för resonemang om bokens budskap.

Bedömning:

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Eldens hemlighet

Eldens hemlighet

Träna mer
----->
----->
----->
Sammanfatta
Träna mer
Min sammanfattning har en tydlig början, eller tydligt innehåll, eller tydlig avslutning. Jag har för många detaljer med så att texten blir för omfattande eller så har jag för lite information så att texten blir svår att förstå. Den röda tråden följer inte hela berättelsen
Min sammanfattning har en början, ett innehåll och en avslutning. Den är något för kort, med för lite information eller något för lång med för mycket information. Texten har en röd tråd, men är otydlig på något ställe.
Jag har en sammanfattning med en tydlig början, innehåll och avslutning. Texten innehåller lagom många detaljer, är kronologisk och har en röd tråd.
Tolka och föra resonemang om bokens budskap
Jag kan föra enkla resonemang om framträdande budskap i texten. Jag förklarar vad författaren vill berätta om boken.
Jag kan föra utvecklade resonemang om framträdande budskap i olika texter. Jag förklarar vad författaren vill berätta om boken.
Jag kan föra välutvecklade resonemang om framträdande budskap i olika texter. Jag förklarar vad författaren vill berätta om boken. Jag ger exempel från texten.
Beskriva din upplevelse av läsningen
Träna mer
Jag beskriver kortfattat mina tankar om boken och vad jag tycker om den.
Jag beskriver mina tankar om boken och vad jag tycker om den. Jag utvecklar mina tankar.
Jag beskriver utförligt mina tankar om boken och vad jag tycker om den. Jag utvecklar mina tankar i flera led. Jag ger exempel från boken.
Språkriktighet
Träna mer
Jag använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Jag använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god. säkerhet.
Jag använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: