Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa år 1

Skapad 2020-02-04 11:06 i Rydebäcksskolan Helsingborg
En LPP med matris för hela läsåret i årskurs 1.
Grundskola 1 Idrott och hälsa
På idrotten i ettan lär vi oss massor med nya och spännande saker som till exempel olika slags lekar, redskapsbanor, rörelser till musik och att använda olika bollar.

Innehåll

Syfte

I läroplanen finns ämnets syfte sammanfattat i fyra olika punkter (se "kopplingar till läroplan" nedan). Dessa beskriver olika förmågor som eleverna ska få möjlighet att utveckla i ämnet från årskurs 1-9. Jag har här plockat ut delar ur syftet som ligger till grund för upplägget av idrotten i ettan.

Rörelseförmåga: förmågan att utveckla motorik, koordination, kondition, styrka, rörlighet.

Intresse för att vara fysiskt aktiv: Centralt med ämnet är att eleverna får möta olika slags aktiviteter så att de blir motiverade att utveckla förmågan till rörelse och stimuleras till att hitta aktiviteter de trivs med även framöver i livet.

Intresse för att vistas i naturen: En viktig del i ämnet är att eleverna kan känna glädje när de rör sig och vistas i varierande utemiljöer så som i den kringliggande utemiljön och naturen.

Undervisningens innehåll

Undervisningens innehåll bygger på...

Rörelseglädje för alla: Idrott och hälsa ska vara ett ämne som är till för alla, både för flickor och pojkar, både för de som kanske redan håller på med någon idrottsaktivitet på fritiden och för de som inte gör det.

Samarbete och respekt: Att samarbeta och visa respekt mot varandra är inskrivet i läroplanen som ett av skolans övergripande mål. Detta arbetar vi mot i flera ämnen, och inom ämnet idrott och hälsa finns goda möjligheter att utveckla dessa förmågor genom de aktiviteter vi gör där. All undervisning ska genomsyras av samarbete och respekt.

Leken i fokus: Vad vi än gör på idrotten, är leken central. Det handlar om lekar med olika fokus och därmed med olika syften.

Detta kommer vi att göra på lektionerna

 • Lekar och banor där de grovmotoriska grundformerna tränas
 • Träning med boll: studsa, kasta och fånga individuellt, i banor och i enkla bollekar
 • Lekar, med eller utan boll där vi bland annat tränar samarbete och lär oss enkla regler
 • Rörelser till musik i uppvärmning och i enkla danser
 • Du kommer att få lära dig ord och begrepp som har med idrott att göra och vad de betyder t.ex. uppvärmning, samarbete, avslappning
 • Vi kommer att diskutera regler i lekar, varför de finns och vad som händer om man inte följer dem.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: