Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gracias 8: capítulos 9 - 12: Planering från vecka 9 till 19

Skapad 2020-02-04 11:18 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
I kapitel 9 -12 kommer vi att lära oss bland annat att prata om vad vi har gjort, att berätta om platsen där vi bor och att ge enkla vägbeskrivningar. . Vi arbetar med textboken och övningsboken Gracias 8.

Innehåll

1. Innehåll

Det vi lär oss:

 • Perfekt
 • Lägesprepositioner
 • Samtala om vad som finns där man bor
 • Fråga efter vägen

2. Arbetssätt

TAL: Muntligt tränar vi genom att man läser en och en, tillsammans hela klassen och i dialoger.

SKRIFT: Skriftligt tränar vi genom att göra övningar i övningsboken, skriva en text om sig själv och sin familj samt skriva en dialog om ett handlingstillfälle. Skriva av det som skrivs på tavlan.

LÄSA: Läsa texter i textboken.

HÖRA: Lyssna på texter från textboken. 

3. Bedömning

Prov efter kapitel 9-12

Läxförhör varje vecka.

Arbete med material, övningsbok, stenciler, gracias.eu med mera i klassrummet.

4. Planering 

VECKA

Tisdag

Onsdag

Fredag

Vecka 9

Kap.9: ”Miguel visita Chile”. Läsförståelse.

Verb i perfekt: övningar

Verb i perfekt: övningar

Vecka 10

 

 

 

Vecka 11

Kap 9: el participio: Regelbundna och oregelbundna verb

Regelbundna och oregelbundna verb: övningar.

Kontroll av häftets uppgifter.

Vecka 12

Kap 10: Dónde has estado?

Läsförståelse

Kap 10:

Hörövning sid 73.

Övningar: 8-9

 

Kapitel 10

Topplistan

Göra klart övningarna på kapitel 10.

Muntlig övning

 

Vecka 13

Kap 11: En la ciudad: Läsförståelse

Vi skriver en text om vårt område.

Komplettering och korrektion av texterna.

Vecka 14

Kap 11: Hörövning

Lägesprepositioner: övningar

Lägesprepositioner: Övningar

Vecka 15

Påsklov

Påsklov

Påsklov

Vecka 16

Kap 12: ”Dónde está la estación?” Läsförståelse

Genomgång av tener + que

Övningar: 3-4, 6-10.

 

Vi skriver en text där vi ger enkla vägbeskrivningar.

Vecka 17

Komplettering och korrektion av texten

Hörövningar

Muntlig uppgift där vi beskriver platsen där vi bor.

Vecka 18

Repetition inför provet

Repetition inför provet

Repetition inför provet

Vecka 19

Repetition inför provet

Prov

Prov

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9

Matriser

M2
Mål och Bedömningsmatris Moderna språk år 7-9

Tala

Inte nått målen för E
Kunskapskravet för betyg E
Kunskapskravet för betyg C
Kunskapskravet för betyg A
Inte bedömd vid detta tillfälle
Muntlig framställning
Hur du kan presentera en text eller ett ämne.
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord fraser och meningar. Du kan göra enstaka enkla förbättringar.
Du kan uttrycka dig enkelt, ganska tydligt och något sammanhängande. Du kan göra enkla för bättringar.
Du kan uttrycka dig enkelt, ganska tydligt och ganska sammanhängande.Du kan göra enkla förbättringar
Muntlig interaktion
Hur du samtalar/pratar med någon och för samtalet vidare
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser, meningar. Du kan använda dig av någon strategi.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och något sammanhängande med ord, fraser, meningar. Du kan använda dig av några olika strategier.
Du kan uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser, meningar. Du kan använda dig av flera olika strategier.

Skriva

Inte nått målen för E
Kunskapskravet för betyg E
Kunskapskravet för betyg C
Kunskapskravet för betyg A
Inte bedömd vid detta tillfälle
Skriftlig framställning
Hur du skriver t.ex en text om ett visst ämne och arbetar med din text.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser, meningar. Du kan göra enstaka enkla förbättringar
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och något sammanhängande Du kan göra enkla förbättringar.
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du kan göra enkla förbättringar.
Skriftlig interaktion
Hur du kan skriva t.ex brev och meddelanden.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord fraser, meningar. Du kan använda dig av någon strategi.
Du kan uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser, meningar. Du kan använda dig av några olika strategier.
Du kan uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser, meningar som i något mån anpassas till syfte, mottagare, situation. Du kan använda dig av flera olika strategier

Läsa

Inte nått målen för E
Kunskapskravet för betyg E
Kunskapskravet för betyg C
Kunskapskravet för betyg A
Inte bedömd vid detta tillfälle
Läsförståelse
Vad du förstår i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Hur du visar din förståelse
Du förstår det mest väsentliga. Du kan i enkel form redogöra fr förståelsen och med godtagbart resultat agera från instruktioner. Du kan använda dig av någon läsningsstrategi och kan söka information från olika medier med viss relevans.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du kan redogöra för förståelsen i enkel form genom att kommentera innehåll och tydliga detaljer. Du kan med tillfredsställande resultat agera utifrån instruktioner. Du kan välja och använda dig av läsningsstrategier. Du kan söka information från olika medier på ett relevant sätt.
Du förstår helheten och kan uppfatta väsentliga detaljer. Du kan översiktligt redogöra för innehåll och detaljer. Du kan med gott resultat agera utifrån instruktioner. Du kan välja och använda dig av läsningsstrategier. Du kan på ett relevant och effektivt sätt välja information från olika medier.

Lyssna

Inte nått målen för E
Kunskapskravet för betyg E
Kunskapskravet för betyg C
Kunskapskravet för betyg A
Inte bedömd vid detta tillfälle
Hörförståelse
Vad du förstår i tydligt talat, enkelt språk om vardagliga och välbekanta ämnen. Hur du visar din förståelse
Du förstår det mest väsentliga. Du kan i enkel form redogöra fr förståelsen och med godtagbart resultat agera från instruktioner. Du kan använda dig av någon lyssningsstrategi och kan söka information från olika medier med viss relevans.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du kan redogöra för förståelsen i enekel form genom att kommentera innehåll och tydliga detaljer. Du kan med tillfredställande resultat agera utifrån instruktioner. Du kan välja och använda dig av lyssningsstrategier. Du kan söka information från olika medier på ett relevant sätt.
Du förstår helheten och kan uppfatta väsentliga detaljer. Du kan översiktligt redogöra för innehåll och detaljer. Du kan med gott resultat agera utifrån instruktioner. Du kan välja och använda dig av lyssningsstrategier. Du kan på ett relevant och effektivt sätt välja information från olika medier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: