Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna vecka 7 BOBBO

Skapad 2020-02-04 14:49 i Sommarlust förskola Kristianstad
Förskola
Vi börjar att jobba med Bobbo. Bobbo älskar att röra sig och att dansa.Han gillar även små äventyr.

Innehåll

 

Mål: Introducera Bobbo på ett lärorikt och lustfyllt sätt för barnen.

Metod:  Vi kommer att repetera vår kompissång. Vi har tagit fram material för att vi ska kunna ha röris med babblarna denna veckan. Bobbo kommer även att ta med sig barnen på äventyr i vår närliggande skog. I skogen ska barnen hitta det som Bobbo har på sin lista. Materialet som barnen hittar ska de få göra olika pyssel av. Bland annat ska de få måla deras bokstav på en sten.

Syfte: Att barnen ska få röra på sig på ett lustfullt sätt. Träna på att ta instruktioner samt att lära sig sin bokstav, träna finmotorik och färger. Träna på olika  Takk- tecken.

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: