Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 3B

Skapad 2020-02-04 15:22 i Backaskolan Lunds för- och grundskolor
Matematik utifrån vårt läromedel; Favoritmatematik
Grundskola 3 Matematik
Tillsammans med Charlie, Isa, Kurre och Sally får du lära känna matematikens spännande värld. Med hjälp av uppgifter och spel lär du dig saker inom matematiken. Samtidigt repeterar du sådant som du redan kan. Hoppas du får glädje och framgång med din matematik.

Innehåll

Vad ska du få lära dig?

Kap 1 Tal i bråkform
 • Skriva bråk
 • Jämföra bråk
 • Addera och subtrahera bråk
 
Kap 2 Klockan
 • Analog tid
 • Digital tid
 • Uppskatta, jämföra och mäta tid
 
Kap 3 Taluppfattning, huvudräkning och uppställning
 • Talen 0 till 10 000
 • Jämföra tal
 • Avrunda till närmaste tiotal och hundratal
 • Addition och subtraktion med uppställning
 • Multiplikation med 10, 100 och 1000
 
Kap 4 Geometri, mätning, omkrets och area
 • Mätning, längd
 • Punkt, linje och sträcka
 • Vinkel
 • Geometriska objekt, triangel, månghörning och rektangel
 • Räkna ut omkrets
 • Räkna ut area 
 
Kap 5 Mätning, enheter och repetition
 • Uppskatta, jämföra och mäta längd
 • Enheterna millimeter (mm), centimeter (cm), decimeter (dm), och meter (m). Jämföra och omvandla enheter.
 • Enheten kilometer (km). Jämföra och omvandla enheter. 

 

Hur ska du lära dig detta?

 Du kommer att få:

 • arbeta med läromedlet Favorit matematik
 • arbeta enskilt, i par och i helklass (EPA)
 • lyssna och delta i gemensamma genomgångar
 • arbeta praktiskt med konkret material 

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • använda de begrepp som anknyter till arbetsområdet
 • välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter
 • använda olika matematiska uttryck för att diskutera

Hur får du visa vad du kan:

Du får visa vad du kan dels när du arbetar i boken, vid muntliga diskussioner och dels genom diagnoser.

Du kommer även att få arbeta med annat material som inte tillhör boken.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: