👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ellära år 6 - Laborationer

Skapad 2020-02-04 15:36 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Fysik
Under detta arbetsområde kommer vi att repetera det vi lärde oss om ellära från år 5, sedan kommer vi använda oss av vår kunskap när vi planerar, genomför och dokumenterar våra laborationer.

Innehåll

 

Pedagogisk planering för år 6 i Fysik

 

Ämnesområde: Ellära/Laborationsrapporter

 

 

 

Centralt innehåll:

 

·       Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.

 

·       Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

 

·       Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

 

·       Tekniska lösningar som utnyttjar el komponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, tex larm och belysning.

När?

 

Vecka 7-8

 

Hur?

 

Genom att genomföra och dokumentera enkla undersökningar, se filmer samt diskutera i grupper och i helklass där vi övar oss på att beskriva och förklara fysikaliska samband.

 

Redovisning och bedömning

 

Du redovisar dina kunskaper genom att delta i diskussioner, formulera, dokumentera, förklara och genomföra undersökningar.

 

Det jag som lärare kommer att bedöma är (se bedömningsmatrisen nedan);

 

·       Förmågan att genomföra systematiska undersökningar

 

·       Förmågan att formulera frågeställningar när du planerar undersökningar

 

·       Förmågan att jämföra ditt och andras arbete/resultat och resonera om likheter och skillnader samt ge förslag på förbättringar

 

·       Förmågan att dokumentera dina undersökningar i text, bild och ritning

 

·       Förmågan att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband

 

 

 

Mål i arbetet om ellära

 

·       Du ska kunna koppla en sluten krets med strömkällor och glödlampor (seriekoppling)

 

·       Du ska kunna utföra parallellkopplingar med strömkällor och glödlampor.

 

·       Du ska ha kunskap om elsäkerhet i vardagen

 

·       Du ska kunna använda dig av laborativt material på ett fungerande sätt

 

·       Du ska kunna dokumentera dina undersökningar med ritningar, bilder och i text och använda de symboler som vi lärt oss.

 

·       Du ska veta och förklara vad följande begrepp är och kunna använda dessa Strömbrytare, ledare, isolator, atom, elektron, proton, symboler, ström, krets

 

 

Vecka

Teori

Laboration

7

Teori: Repetition av atomens byggnad, batteriet och ledare och isolatorer.

Vad leder/leder inte ström?

Öppen laboration där du skriver hypotes och vilket material du vill använda innan laborationen.

 

Repetera att koppla en serie- och en parallellkoppling.

8

Repetera Hur skriver man laborationsrapport.

Vad är en strömbrytare och hur fungerar den?

Planera laboration

Laboration

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  C 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Fy  C 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
  Fy  C 6
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
  Fy  C 6
 • I utvecklade och underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  C 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Fy  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  A 6

Matriser

Fy
Ellära år 6 - Laborationer

Når ej målen
E
C
A
Formulera hypotes och planera undersökning
Använda utrustning
Resonera kring likheter/skillnader samt ge förbättringsförslag
Dokumentationer
Ge naturvetenskapliga förklaringar