👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristallens utbildnings- och undervisningsplan för projekt "Tre små grisar"

Skapad 2020-02-04 16:12 i 224431 Förskolan Rosteriet Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Tre små grisar tar oss med på äventyr i sagans värld

Innehåll

Utbildningsplan 

Under höstterminen 2019 har vi jobbat mycket med högläsning och sagoberättande i olika former, bl.a. flanosagor, sagor med rekvisita och dramatisering. Barnen har visat väldigt stort intresse för att lyssna, berätta, sjunga sånger och leka sagor.Vi har tillfrågat barnen vilken saga de tycker mest om och "Tre små grisar" blev en självklar favorit. Därför blir denna saga en projekt som vi kommer att arbeta med under vårterminen 2020.

Syftet med projektet är att barnen ska få möjlighet att upptäcka och utvidga sin bild av sagovärlden. De ska få utveckla sitt språk och kommunikationsförmåga, att utrycka sig i olika estetiska former bl.a. sång, bild och drama. De ska också få möjlighet till skapande, bygg och konstruktion med olika material och tekniker. Vi vill uppmuntra barnen till att ta egna initiativ och våga ta egna beslut utifrån sin egen åsikt.

 

Vilken/vilka artiklar i FN:s barnkonvention kommer vi att arbeta med i projektet och på vilket sätt?

12. Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

13. Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.

31. Barn har rätt till lek, vila och fritid.

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten

Undervisningsplan

Vi kommer att påbörja projektet genom att visa filmen "Tre små grisar" på storbild. Därefter kommer vi att läsa boken högt för barnen, i små grupper och i stor grupp. Vi kommer att berätta sagan i flanoform och med rekvisita. Detta för att barnen så småningom ska själva kunna återberätta sagan. Vi planerar in olika aktiviteter ex. skapande, bygg och konstruktion för att bygga tre små grisars hus; bygga upp lekmiljöer tillsammans med barnen där de kan leka sagan; skapa rekvisita ( ex. masker, grisar) för att dramatisera sagan och för att senare spela upp den för varandra.

De olika aktiviteterna ska ske i projektgrupper på tisdagar och onsdagar. Barnen ska delas upp i olika grupper med en pedagog; de olika grupperna kommer delvis jobba med samma, delvis med olika saker. Vi kommer att behöva skaffa kartonger, toarullar, pinnar, träslevar mm. En del material såsom klossar, lego, färg el. dylikt finns att tillgå på förskolan. 

Projektet kommer att dokumenteras genom bilder och film. Bilddokumentation kommer att sättas upp på avdelningen för att barnen ska kunna reflektera över vad de har gjort och för att komma vidare med projektarbetet. Barnens lärprocesser kommer att synliggöras på skolplattformen, i lärloggar för gruppen och i de individuella mapparna. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18