👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1 2019

Skapad 2020-02-04 16:57 i Sandbäcksskolan Sjöbo
Matematik planering till åk 1 vt 2019
Grundskola 1 Matematik
Genom att arbeta med olika kreativa material och arbetssätt vill vi väcka intresse och nyfikenhet hos eleverna för att lära sig matematik samt öka deras förståelse för det matematiska tänket.

Innehåll

Under årskurs 1 kommer vi att arbeta med följande arbetsområden inom matematiken:

* Enkla räknesagor - addition och subtraktion

* huvudräkning och matematiska strategier - addition och subtraktion

* Positionssystemet - siffrornas värde (tusental, hundratal, tiotal och ental)

Ramsräkna - 0-100, tvåskutt, baklänges (20-0)

* Matematiska begrepp: dubbelt/hälften, fler/färre 

De fyra räknesätten: addition, subtraktion, multiplikation, division 

Längd och volym 

* Geometri - geometriska former och dess egenskaper

Symmetri 

Klockan (hel- och halvtimme) 

 

Ovanstående arbetsområden kommer att arbetas med i undervisningen på följande sätt:

* Praktiska genomgångar och tillgång till laborativ material. 

* spel

* digitala läromedel (elevspel/raketen)

* matematiska kluringar/filmer (t.ex Matildas mattegåta, Livet i Mattelandet)

* färdighetsträning

* Praktisk matte (inne och ute) 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik åk 1 vt 2019

Du behöver träna mer....
Du kan...
Problemlösning
 • Ma  1-3
Du kan med stöd lösa enkla problem som du känner igen och med stöd hitta rätt strategi att lösa uppgiften.
Du kan lösa enkla problem som du känner igen och hitta rätt strategi att lösa uppgiften.
Likhetstecknet
 • Ma  1-3
Du kan med stöd använda likhetstecknet och förstå vad det betyder.
Du kan använda likhetstecknet och förstå vad det betyder.
Huvudräkning
 • Ma  1-3
Du kan med stöd lösa addition och subtraktions uppgifter (0-10).
Du kan lösa addition och subtraktions uppgifter (0-10).
Positionssystemet
 • Ma  1-3
Du kan med stöd förstå siffrornas värde i ett tal. (Ental och tiotal.)
Du kan förstå siffrornas värde i ett tal. (Ental och tiotal.)
Klockan
 • Ma  1-3
Du kan med stöd klockan vid hel och halv timme i analog och digital tid.
Du kan klockan vid hel och halv timme i analog och digital tid.
Ny aspekt