Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik i åk 6. Vårterminen 2020

Skapad 2020-02-04 17:07 i Vallkärra skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Musik
Denna termin kommer vi fokusera på att spela mycket instrumentspel och skriva egna låtar. Men vi ska också bekanta oss med olika musikstilar.

Innehåll

 

På vårterminen kommer vi jobba med följande:

 

 1. Sång. Unisont och stämsång

 2. Spela. Instrumentspel på ackord, bas och slaginstrument, samt melodispel.

 3. Skapa musik. Skriva egna låtar.

 4. Uttrycka sig om musik. Lyssna på olika sorters musik och resonera kring detta.

 5. Musik från olika genrer (musikstilar). Vad är typiskt för de olika musikstilarna.

 

Syfte

 

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.

Musikundervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra bearbeta och framföra musik i olika former.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela.

 

Mål

Du ska:

 • Bli säkrare på att spela olika instrument och sjunga tillsammans med andra.
 • Förstå vad som menas med ord som puls, taktart, takt, ackord, melodi och rytm och känna igen olika musikaliska symboler.
 • Förstå vikten av ett gott samarbete när man spelar tillsammans.
 • Öva på att skriva egna låtar.  
 • Öva på att uttrycka sig och resonera om eget och andras musicerande.
 • Kunna ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika musikstilar. (dvs, vad är typiskt för de olika stilarna)

 

Arbetssätt

 

 1. Vi lyssnar på låten och du får instruktioner av din lärare hur de olika instrumenten kan spela.
 2. Ibland sjunger vi igenom låten gemensamt.
 3. Vi väljer instrument.
 4. Vi kopplar in instrument och mikrofoner och ni övar självständigt utifrån de instruktioner ni har fått av er lärare.
 5. Vi spelar och sjunger låten tillsammans och arbetar gemensamt fram en form och ett arrangemang på låten.
 6. När vi ska skriva egna låtar kommer vi börja med en känd melodi och byta ut texten. Sen testar vi att göra en egen melodi till några ackord som vi spelat tidigare.
 7. Vi kommer lyssna på musik från olika genrer (musikstilar) och diskutera karaktärsdrag.

 

Redovisning

 

Ni spelar gemensamt upp låten för er lärare under lektionstid.

 

Bedömning

 

Under arbetet kommer jag som lärare att titta på:

 

 • Hur väl du lyssnar på instruktionerna från din lärare och följer dem.
 • Om du tar ansvar och övar på din uppgift.
 • Hur du samarbetar och kommunicerar med de andra i gruppen.
 • Hur du utvecklas på ditt instrument eller på sång.
 • Att du tar ansvar för material och utrustning.
 • Om du kommer med egna förslag på låtens utformning.
 • Hur du deltar i diskussioner och resonemang.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Musik

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Delta i gemensam sång
Jag kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Jag kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Jag kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet, rytm och tonhöjd.
Spela
Jag kan spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma.
Jag kan spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma.
Jag kan spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma.
Ackompanjera
Jag kan bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Jag kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
Jag kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
Tajming
Jag sjunger eller spelar på något instrument i viss mån med tajming.
Jag sjunger eller spelar på något instrument med relativt god tajming och med relativt passande karaktär.
Jag sjunger eller spelar på något instrument med god tajming och med passande karaktär.
Skapa musik
Jag kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Jag kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Jag kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
Resonera om musicerande
Jag kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Jag kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Jag kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Upplevelser och påverkan av musik
Jag kan uttrycka mig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Jag kan uttrycka mig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Jag kan uttrycka mig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Muskaliska karaktärsdrag
Jag kan med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Jag kan med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Jag kan med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Instrument
Jag kan med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Jag kan med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Jag kan med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: