👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bojen Teknik barnlitteratur

Skapad 2020-02-04 17:37 i Fyrens idrottsförskola Kristianstad
Förskola
Teknik - Att kunna se och Skapa enkla saker i sin vardag.

Innehåll

 

 

Upprättat den 4/2-20 av Pedagogerna på Fyrens idrottsförskola avdelningen Bojen

• Läslyfts-Tema; Teknik genom barnlitteraturen


Var är vi? (Nuläge/syfte) 

Nuläge:

Vi ser att barnen har kunskaper i byggandet. Dem visar att de tycker konstruktion är intressant och vill gärna skapa. Det är ofta bara en tanke i lek som uppstår och ett bygge skapas. De bygger ofta var och en för sig men bredvid varandra. En del har förmågan att konstruera tillsammans i stora byggen. Kommunikationen i byggandet är ofta bara återberättande över vad dem gör.

Utifrån denna kunskap om vår barngrupp och vårt läslyft teknik genom barnlitteraturen så börjar vi vårt tema med att i mindre grupper läsa boken "Castor snickrar".

 

Syfte: 
Vi pedagoger sätter på oss våra teknikglasögon för att göra barnen nyfikna på tekniken genom barnlitteraturen.

Barnen ska få erfarenheter av olika material och deras funktion.

Barnen ska efter egen förmåga kunna planera egna konstruktioner.

 

Vårt mål:
      * Vi vill se att barnens teknik-nyfikenhet och att skapa något väcks. 

Mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

 Hur gör vi? (Planera/genomför/dokumentation/reflektion)

Under tiden vi läser så pratar vi med barnen om vad som händer i boken där vi lägger extra fokus på att Castor gör en ritning för det han ska bygga. Efter det att vi har läst boken pratar vi med barnen om att de ska få tänka på något som de var och en skulle vilja bygga och sedan precis som Castor börja med att göra en ritning. En pedagog sitter med ett barn i taget.

När ritningen är klar så kommer vi att sitta i mindre grupper där varje enskilt barn ska få skapa sitt bygge efter sin egen ritning.

Vi erbjuder olika material såsom återvinningsmaterial och naturmaterial.

Varje barns ritning och arbete kommer att synliggöras på avdelningen, och även på instagram, för vårdnadshavare.

Reflektionen blir att varje barn kommer att få se sitt arbete och alla kompisars arbete på avdelningen, vilket inleder till samtal.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
    Lpfö 18
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18