👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi

Skapad 2020-02-04 18:15 i Rengsjö skola F-6 Bollnäs
* Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion. * Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap SO (år 1-3)
Ekonomi handlar om pengar. Det kan handla om ekonomin för en person, en familj eller för ett helt land. Ekonomi handlar om hur man tjänar pengar, var de kommer ifrån och vad pengarna används till.

Innehåll

     

     Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas:

 • Du ska veta hur hushållens och samhällens ekonomi hänger samman genom att kunna förklara det ekonomiska kretsloppet.
 • Du skall känna till skillnader mellan människors ekonomiska resurser och kunna resonera och diskutera kring orsaker och konsekvenser av detta  för den enskilda individen, samhället.
 • Du ska känna till, förstå och kunna använda olika ekonomiska begrepp på rätt sätt i rätt sammanhang.

 

 

 

      Undervisning - arbetsformer:

        Du kommer att få:

 • läsa texter gemensamt och enskilt.
 • titta på film.
 • arbeta med olika ekonomiska begrepp och titta på hur ett hushålls ekonomi kan vara uppbyggd.
 • titta på hur samhällets ekonomi fungerar, och vilken betydelse skatter har och vad vi får för skattepengar.
 • delta i diskussioner om ekonomiska frågor enskilt och i grupp.
 • träna på att uttrycka och värdera åsikter.
 • undersöka och reflektera kring vad i vårt samhälle som är beroende av skattepengar.
 • fundera över pengars betydelse för en individ, en familj och ett samhälle.
 • träna på att göra en budget.

 

 

      Bedömning - vad och hur:

 • kunna förklara de vanligaste begreppen inom området arbete, privatekonomi, inkomst, utgift, skatt, ränta och budget.
 • känna till de vanligaste inkomsterna i ett hushåll; lön, barnbidrag och ev. andra bidrag.
 • känna till de vanligaste utgiftsposterna i ett hushåll.
 • känna till vem som betalar skatt.
 • kunna resonera, samtala och diskutera kring arbetsområdet
 • förklara samband mellan inkomst-arbete och konsumtion
 • resonera om fördelar och nackdelar med skatt

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  A 6