Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall

Skapad 2020-02-05 07:14 i Hammaren förskola Flen
Förskola
Reflektions- och analys mall

Innehåll

                                                                                                                                                                                                                            Sid: 1/2

Planering:                                                                     Rubrik:                                                                     Datum:                                           

Syfte:

  

Smartmål: Specifikt, tydligt, konkret Mätbart Accepterat Realistiskt Tidsatt

 

Aktivitet: Vad ska vi konkret göra för att nå syftet?

 

Uppföljning:   Är vi på rätt väg? Hur långt har vi kommit? Vad behöver vi göra för att komma vidare?

 

Sid 2/2

Analys: Varför nådde/ nådde vi inte målet? Vad beror det på?


Bonuseffekter? Vad såg vi mer att målet gynnade?

Åtgärder/Fortsättning: Hur går vi vidare? Vad ger barnen uttryck för att ha behov av/ vara nyfikna på nu?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: