Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Empati 2021

Skapad 2020-02-05 07:59 i Förskolan Eken Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:  Vi pratar med barnen om hur man är mot varandra, hur man kan visa det. Att man inte bara ska tänka på sig själv utan också tänker på vad andra tycker. Säger man "Nej jag vill inte" så måste man lyssna och sluta. Sätter man upp en " stopphand" så ska man respektera den och sluta. Man ska vara mot andra som man vill att andra ska vara mot en själv!

 

Aktivitet: Vi läser böcker om empati (Kompisböckerna) och pratar om barnkonventionen. Vad gäller vad står där? Vi pratar om vad som står i Kompissolen som barnen har varit med och gjort.

 

När? Var? Hur? Varför? Vi pratar i våra grupper om hur en bra kompis ska vara. På läsvilan läser vi böcker som tar upp empati och pratar med barnen om vad som händer i böckerna. När något händer på förskolan pratar vi med barnen om vad som hänt, varför det blev så, hur man kunde gjort istället. Det är viktigt att barnen lär sig lyssna på varandra och inte bara tänker på sig själva! 

 

Resultat - hur blev det? 

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: