Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2020-02-05 08:17 i Gylle skola Borlänge
Under höstterminen 2015 ska vi arbeta med kunskaper om vår kropp. Hur fungerar våra kroppsdelar, vad påverkar kroppen och hur ska vi sköta om den?
Grundskola 8 Biologi
Vår kropp är en fantastisk konstruktion som inte ens den mest avancerade dator kan mäta sig med. Cellerna bygger upp olika organ som samarbetar i kroppen. Det ger oss möjlighet att leva, röra på oss och må bra.

Innehåll

Presentation av ämnesområdet

I kursen undersöker vi människokroppen och dess organ och funktioner. Vi kommer också att ta reda på vad som påverkar vår kropp, både posivtivt och negativt.

Arbetet innehåller enskilt arbete och ett eller två skriftliga prov.

 

Övergripande läroplansmål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

- har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

Syfte

Eleven ska ges förutsättning att utveckla sin förmåga att-använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

Mål i det centrala innehållet:

- Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion och sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistena bakterier.
- Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Undervisning

I undervisningen kommer vi att

 • ha genomgångar i helklass
 • ha filmvisningar
 • ha enskilt arbete
 • ha skriftliga prov och inlämningar

Bedömning

Kunskapskrav för betyget E

 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, (naturbruk och ekologisk hållbarhet) och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, (sexualitet och ärftlighet) och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

 Kunskapskrav för betyget C

 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, (naturbruk och ekologisk hållbarhet) och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, (sexualitet och ärftlighet) och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

Kunskapskrav för betyget A

 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, (naturbruk och ekologisk hållbarhet) och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, (sexualitet och ärftlighet) och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

 

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: