Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cirkel2020 Berättande text Arabiska

Skapad 2020-02-05 09:06 i Modersmålsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Eleven ska lära sig hur man skriver en berättande text och vad man behöver för att bygga ordentligt berättande text. Rubriken, inledning, problem, lösning och verb tempus som man använder. elever ska välja text med egna ord beror på vilken nivå är dem.

Innehåll

Från cirkelmodell till gibbons kommer vi jobba så här

Vecka 5: Vi börjar med att läsa en kort berättelse tillsammans, slå upp svåra ord, sammanfatta det

Vecka 6: Ser med förklaring hur den här berättelse  text skrevs. Göra en tankekarta(mindomo) för att blir mer tydligt för alla. Gå igenom i alla delar  som bygger en berättande text. Inledning( vem, var, när), problem, lösning och slut.  Grammatiken: vi gå genom sort av verb tempus a(Kahoot  för att se om de har förstått) de ska välja rätt tempus när man skriver en berättelse text.

Vecka 7 Vi skriver tillsammans en berättelse text på Google dokument

Vecka 9: Skriva egna texter med hjälp av checklista :

Text har en rubrik.

text har orientering.

text har komplikation.

Text har olika händelse i rätt ordning.

Text har rätt stavning.

Text har lösning.

Text har avslutning.

 

 

 

 

Matriser

Ml
Berättande text

Koppling till uppgiften
Du skriver en text som i huvudsak fungerar som en berättelse.
Du skriver en text som fungerar relativt väl som en berättelse.
Du skriver en text som fungerar väl som en berättelse.
Innehåll
Enkla gestaltande beskrivningar i enkel handling. Gör enkla gestaltande beskrivningar av t ex miljö eller personer. Räknar upp händelser och utvecklar dessa något.
Utvecklade gestaltande beskrivningar utvecklad handling. Gör utvecklade gestaltande beskrivningar av t ex miljö eller personer. Återger händelser och förmedlar i viss mån upplevelser.
Välutvecklade gestaltande beskrivningar välutvecklad handling. Gör välutvecklade gestaltande beskrivningar av t ex miljö eller personer. Förmedlar upplevelser och utvecklar/värderar dessa.
Struktur
I huvudsak fungerande struktur. Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Relativt väl fungerande struktur. Texten är sammanhängande och begriplig t ex genom inledning, avslutning, styckeindelning/stycke-markering. Textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord t ex och, men.
Väl fungerande struktur. Texten är sammanhängande och välstrukturerad t ex genom en väl fungerande inledning, avslutning, styckeindelning/stycke-markering. Textuppbyggnad stöds av fler och varierande sambandsord.
Språk
Viss språklig variation Ordvalet uppvisar viss variation. Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt. Tempus används med viss säkerhet.
Förhållandevis god språklig variation. Ordvalet är relativt varierat. Meningsbyggnaden är relativt korrekt och relativt varierad. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen.
God språklig variation. Ordvalet är passande och höjer textens kvalitet. Meningsbyggnaden är relativt korrekt och varierad. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med viss säkerhet. Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet. Stavfel förekommer med de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med relativt god säkerhet. Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet. Relativt få stavfel som inte stör förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... används med god säkerhet. Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. Få stavfel.
Helhetsbedömning
Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Uppläsning
Du läser till största delen med flyt och viss inlevelse. Du försöker att variera din röst beroende på det du läser.
Du läser med gott flyt och stor inlevelse. Du varierar till stor del din röst beroende på det du läser.
Du läser med mycket gott flyt och mycket stor inlevelse. Du varierar till mycket stor del din röst beroende på det du läser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: