Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utflykter VT- 20

Skapad 2020-02-05 09:36 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom LiCa förskolor
Förskola
Natur och miljö

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

 Barnen uppskattar att gå ut på utflykter. Barnen är intresserade av babblarna och sommarskuggan och det kommer vi att ta vara på i våra planerade pedagogiska aktiviteter.   

Reflektera utifrån vad barnen gör och säger.

Vilka lärprocesser är barnen inne- vad är det barnen försöker förstå?

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte -  att skapa ett regelbundet tillfälle att samtala/uppleva vår natur och närmiljö där barnen får möjlighet att utveckla sin medvetenhet och kunnande kring naturvetenskap och hållbar utveckling. 

-förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

-förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

-förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

 

 

Mål - är att vistas i skogen/närmiljön på torsdagar där barnen får utforska miljön de är i genom lek och olika pedagogiska aktiviteter där vi ger barnen möjlighet att utveckla förståelse för naturvetenskap och hållbar utveckling. Väcka en nyfikenhet kring djur och natur, sortering av skräp och återvinning och den sociala delen i hållbar utveckling, få möjlighet att utveckla sina sociala förmågor, om hur vi kan ta hand om varandra och vår miljö på ett sätt som gör att alla trivs och mår bra.

 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

- utforskar skogen/närmiljön genom lek 

- deltar aktivt i samtalen och reflekterar kring  de olika pedagogiska aktiviteterna

 

Metod, och material Hur gör vi?

Metod -  En dag i veckan går vi på utflykt till skogen/närmiljön där vi utforskar hållbar utveckling genom leken eller pedagogiska aktiviteter.

-leta skräp i vår närmiljö 

-gå till återvinningsstationen

-leka sammarbetslekar

-utforska skogen/närmiljön med uppdragskort och temafigurerna ( babblarna och sommarskuggan)

Hur förbereder vi barnen?
Hur utmanar vi barnen? Hur inspirerar vi barnen?

Förutsättningar - En gång i veckan på torsdagar går vi på utflykt i delade grupper under vårterminen.  

Dokumentation - i unikum 

Förberedelser, Ipad, uppdragskort

Uppföljning, Hur blev det?

Uppföljning och reflektion (med värderande inslag).

sker tillsammans med barnen, samt under avdelningsmöten,
använd gärna reflektionsmallen.

Hur har arbetet varit?
Pedagogernas upplevelser.
Barnens upplevelser.
Hur utmanar vi barnen? Hur inspirerar vi barnen?
Något vi kan göra på ett annorlunda sätt?

Hur går vi vidare? - reviderad planering

Utvärdering, analys gentemot läroplansmålen

Vilka förändringar kan vi se hos barnen?

Har förståelsen hos barnen förändrats? Tankar, förmågor, samarbete/samspel?

Koppla till läroplanen

Koppla till målkriterierna, vad blev resultatet? förutsedda och oförutsedda utfall

Barnen utvecklas gentemot målen genom att...

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: