Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 8 Argumenterande text, vt 20, v 6-11

Skapad 2020-02-05 09:57 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Svenska
Vi ska arbeta med olika texttyper för att urskilja de genretypiska dragen. Detta arbete sker i mindre grupper och redovisas via en webbsida på nätet samt muntligt inför klassen. Du ska även självständigt skriva en argumenterande text kopplad till arbetsområdet om revolutioner i SO-ämnet historia. Dina skrivtekniska färdigheter samt hur du fångar genren bedöms enligt kunskapskraven i svenska. Dina kunskaper kring revolutionerna enligt kunskapskraven i historia.

Innehåll

 

Under vecka 6-11 kommer vi att arbeta med olika texttyper. Ni kommer att få läsa och diskutera olika texter samt även fördjupa er tillsammans med några klasskompisar kring en specifik texttyp. Arbetsområde avslutas med att en argumenterande text skrivs. Denna text görs i samarbete med SOn, arbetsområdet Revolutionernas tid. Texten skall vara klar fredag vecka 11. Din text mailas in via urkund

Vecka 6 Introduktion av arbetsområdet, genomgångar

Vecka 7 Grupparbete "genrer"

Vecka 8 Grupparbete "genrer" klart (berätta för klassen i slutet av veckan)

Vecka 9 - Sportlov

Vecka 10 Arbete med den argumenterande texten (genomgång, påbörja skrivandet)

Vecka 11  Arbete med den argumenterande texten (lämna in fredag 13 mars)

En argumenterande text följer nästan alltid samma struktur och är uppbyggd enligt en tydlig textmall.

Mall för argumenterande text:
  • Rubrik - tesen (åsikten) presenteras
  • Inledning - bakgrund och tes presenteras
  • Argument - argument som stödjer tesen läggs fram
  • Motargument - motargument presenteras och bemöts
  • Avslutning - tesen upprepas. Läsaren uppmanas att göra något. Eller, skribenten sammanfattar genom att upprepa de viktigaste argumenten igen.

 

v

 

Matriser

Sv
Argumenterande text åk 8

Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå
Tesen
Tesen är otydlig.
Tesen framgår.
Tesen är mycket tydlig.
Argument
Tesen stöds av något argument.
Du har flera argument som underbyggs av exempel utifrån egna erfarenheter, till viss del utifrån andra källor samt dina kunskaper om omvärlden.
Du har många tydliga och välformulerade argument som underbyggs av egna erfarenheter, andra källor och dina kunskaper om omvärlden.
Motargument
Texten innehåller något motargument med ett försök till bemötande.
Flera motargument presenteras och bemöts.
Flera motargument presenteras och bemöts på ett välformulerat sätt.
Avslutning
Det finns en inledning, mittdel med argument och avslut.
Texten avslutas med en uppmaning till läsaren, en slutats eller genom att något argument upprepas.
Texten har en tydlig avslutning t.ex. genom att tesen eller några argument upprepas, en tydlig slutsats presenteras eller en uppmaning riktas till läsaren.
Skrivregler
Du följer till viss del skriftspråkets normer för stavning och skiljetecken.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för stavning och skiljetecken.
Du följer väl skriftspråkets normer för stavning och skiljetecken.
Fraser för att markera din åsikt
Du använder någon fras för att diskutera din åsikt t.ex. Jag anser...Enligt min åsikt...
Du använder fraser för att diskutera din åsikt t.ex. Jag anser...Enligt min åsikt...
Du använder varierade fraser för att diskutera din åsikt t.ex. Jag anser...Enligt min åsikt...Som jag ser det...
Sambandsord
Du använder något sambandsord för att binda ihop texten t.ex. För det första...för det andra, dessutom, å ena sidan...å andra sidan...
Du använder flera sambandsord för att binda ihop texten t.ex. För det första...för det andra, dessutom, å ena sidan...å andra sidan...
Du använder varierade sambandsord för att binda ihop texten t.ex. För det första...för det andra, dessutom, å ena sidan...å andra sidan...
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: