Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snigelns projektplanering våren 2020

Skapad 2020-02-05 10:08 i 223241 Förskolan Trekanten Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vad är en kropp? Vad heter de olika kroppsdelarna och hur kan vi använda dessa? Vad är det som gör att vi kan höra?

Innehåll

 Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

Ingen får diskrimineras på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom eller funktionsnedsättning (Barnkonventionen paragraf 2)

Syfte

Barnen ska få självkännedom om sin kropp och dennes rörelseförmåga, vikten av olika gymnastiska övningar och rätten till sin kropp; STOPP! Min kropp!

 Varför startar detta projekt? Hur såg vi intresset för projektet hos barnen?

 Flera barn på Snigeln visar stort intresse för kroppen och kroppsuppfattning. De provar sig fram genom att hoppa, balansera, krypa och springa. Intresset är stort för musik, sång och rörelser. Våra fem sinnen är också något barnen är nyfikna på. Hörseln visar sig intressant för flera genom att visa, peka och säga olika saker som låter. Detta kan nog bli ett område vi kan fokusera på framöver.

 Vad vill vi att barnen ska få möjlighet att upptäcka, erfara och utveckla?

 Vi kan utveckla Miniröris och andra musikkanaler med hjälp av Ipad och vår projektor. På detta sätt kan barnen få nya perspektiv på sin egen utveckling och lärandet. Det finns olika sånger och rörelser som vi kan lära oss och kunskaper om ljud och hörsel. Vi har tänkt att börja lära oss lite mer om TAKK; kommunikation som tecken.

Vilken/vilka artiklar i FN:s barnkovention kommer vi att arbeta med i projektet och på vilket sätt?

 https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten

 Följ länken så kommer ni till barnkonventionen.

 

Undervisningsplan 

När i veckan erbjuder vi detta projekt?

 Framförallt på tisdagar, onsdagar och torsdagar arbeta i smågrupper med projektet. Varje dag innan lunch har vi en liten sångsamling där vi sjunger och bekräftar varje barn samt rimmar och ramsar och sjunger barnvisor med tillhörande rörelser.

 Hur ska miljön förberedas? Vilket material kan behövas?

 Ipad, högtalare, projektor, gymnastiksalen, olika skapande material vi kan använda om kroppen och t.ex. örat.

 Vilka barn och pedagoger deltar?

 Alla barn är med i en mindre grupp när vi arbetar med projektet. Vi har ca fem barn var.

 Hur ska projektet dokumenteras?

 Genom att fotografera och kanske filma olika händelser samt att anteckna; trespalting är ett bra hjälpmedel. Därefter föra in detta i Skolplattformen. Både samspel och enskilda dokumentationer beroende av hur mycket tid det tar i anspråk. Vi sätter upp viss dokumentation på vår dörr i hallen för att vårdnadshavare ska få information om vårt arbete. När vi har våra fredagsreflektioner ska vi ha dialog om barnens intressen, utveckling och lärande samt hur vi kan gå vidare.

 Vad vill vi göra, vilka aktiviteter ska planeras in?

 Vad är en kropp? Benämna kroppsdelar, ansiktet, sjunga och ramsa om kroppen, barnvisor med tillhörande rörelser. Använda gymnastiksalen till balansövningar, klättra, hoppa och springa, bollekar etc. Lära oss om hörsel; balansen sitter i örat. Vi ska kontinuerligt arbeta med språkutveckling och använda en bredd av ord. Vi har tillgång till lilla biblioteket på avdelning Sländan som vi ska besöka varje vecka. Alla barn ska få ta del av böckernas innehåll för att kunna utveckla sitt ordförråd inom olika områden, inte bara om kroppen. Om vi får mer kunskap om teckenkommunikation ska vi använda detta med barnen….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: