Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enkla maskiner

Skapad 2020-02-05 10:51 i Haverdals byskola Halmstad
Grundskola 4 Teknik Fysik
I det här arbetsområdet kommer du att studera några enkla maskiner som kan användas i nästan alla maskiner och konstruktioner.

Innehåll

Lutande planet, kilen, hävstången och kugghjulet

Vi kommer att studera och reflektera kring ett antal användningsområden för det lutande planet, kilen, hävstången och kugghjulet nu och för länge sedan. 

Redovisning och arbetssätt

Arbetsområdet kommer vara ett förberedande moment till vårt projekt tillsammans med Hafi. För att kunna bygga en mötesplats eller ett aktivitetsfält behövs förkunskaper. Därför kommer redovisningen bli att presentera en prototyp av aktivitetsfältet.  Genom skissen kommer du att redovisas skriftligt och vid presentationen av er prototyp muntligt. 

Bedömning

Ni kommer arbeta under en bestämd process som jag kommer bedöma.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: