Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Afya na mazingira

Skapad 2020-02-05 11:13 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 1 – 5 Modersmål
Med hälsa och miljö ska vi jobba med att förstärka ordförrådet på swahili. Vi ska gå igenom synonymer och motsatser, olika mat och matvanor samt goda vanor för en bra miljö. Under tiden kommer vi att gå igenom de olika formerna av grammatik. Vi ska också träna på läsförståelse samt på både hög och individuell läsning. Översättning från swahili till svenska kommer vi också att jobba med.

Innehåll

 syfte

- Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla språket för att tänka,                                                                                        

kommunicera, uttrycka sig, 

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift. 

- använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande. 

- läsa och analysera skönlitteratur och andra enkla texter för olika syften som passar elevernas nivå. 

- använda hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

- lära sig swahilis gammaldags matvanor.

 

Konkretisering av målen

 

- läsa en swahili bok som handlar om’’Afya na mazingira’’/ Hälsa och miljö . 

- samtala och diskutera samt återberätta om olika berättelsen i boken och anknyta till deras erfarenheter.

- tolka texten  till svenska.

- skriva enkla och anpassade nivåtexter.

- använda mobiltelefon, dator, böcker och bilder som  hjälpmedel.

 

Undervisning

 

- Eleven läser nya ord och använder mobiltelefon som hjälpmedel för sökning och stavning av nya ord.

- Eleven läser enstaka texter i valda boken (Afya na mazingira) på sidan1 - 65 (Den handlar om allt inom område hälsa och miljö).

- Eleven sammanfattar texten.

- Eleven samtalar, diskuterar, återberättar och tolkar berättelsen  och anknyter till deras erfarenheter.

- Eleven skriver en text sammanfattning  som passar elevens nivå.

- Eleven tittar på en kort film som handlar om gamla vanor inom hälsa och miljö och återberättar.

- Eleven övar genom övningar.

 

Bedömning

 

Jag ska bedöma din förmåga att.

  • formulera dina tankar i tal och skrift,
  • återberätta en text du har läst,
  • läsa olika åldersanpassande texter,
  • skriva texter och sammanfattningar som efterföljer vissa strukturella och grammatiska regler
  • delta aktivt i grupparbete.
  • lämna in läxorna regelbundet

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Om Hälsa och miljö 1-5

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: