Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cellen, blodet och hjärtat

Skapad 2020-02-05 12:09 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 9 Biologi
Vi lär oss om vad som finns i en cell samt vad blodet består av. Vi lär oss också om hjärtats anatomi och funktion samt vad det finns för blodgrupper och hur man ärver blodgrupper.

Innehåll

Centralt innehåll

Kropp och hälsa

  • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

 

Biologin och världsbilden

  • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

 

Arbetssätt:

Genomgångar, filmvisning, dissektion samt diskussioner.

Matriser

Bi
Cellen, blodet och hjärtat

Rubrik 1

Förnivå
L
M
H
Aspekt 1
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Ny aspekt
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Ny rubrik

Förnivå
L
M
H
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: