Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

källkritik industrialisering

Skapad 2020-02-05 12:26 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Historia
Tillämpning av källkritiska kriterier

Matriser

His
Källkritik - Historia 1b

E
C
A
7
Värdera källorna
Eleven använder minst ett källkritiskt kriterium i någon del av sin granskning.
Eleven lyfter med hjälp av flera kriterier fram svagheter och styrkor i trovärdigheten hos flera källor.
8
Värdera källorna
Begrepp som hör till kriteriet nämns och används korrekt
Värdera källorna
Eleven värderar indirekt en källas trovärdighet genom att på ett rimligt sätt använda den i resonemanget utifrån frågeställningen i uppgiften .
Eleven visar med någon relevant motivering hur någon källa kan stödja det ena och någon källa det andra perspektivet i frågetsällningen
Eleven väger på ett prövande sätt källors olika tolkningsmöjligheter mot varandra i ett å ena sidan/å andra sidan- resonemang.
Överväger källornas användbarhet i relation till frågeställningen
Eleven överväger indirekt en källas relevans genom att på ett rimligt sätt använda den i resonemanget utifrån frågeställningen.
Eleven uttrycker sina överväganden om källmaterialets användbarhet i relation till uppgiften. Eleven underbygger dem med relevanta historiska kunskaper om det historiska skeendet.
Eleven gör detta på ett prövande sätt i ett å ena sidan/ å andra sidan resonemang underbyggt med relevanta kunskaper i det historiska skeendet.
Använda källorna för att ge svar på frågeställningen
Eleven för ett rimligt resonemang om något perspektiv av frågeställningen i uppgiften där någon källa används.
-
Eleven underbygger en slutsats, där frågeställningen i uppgiften belyses ur flera perspektiv, med hjälp av samverkande källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: