Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbeta med linjära och exponentiella modeller

Skapad 2020-02-05 12:30 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Matematik
I detta område ska vi arbeta med funktioner beskrivna i formel, grafiskt och som värdetabeller. Vi ska kunna beskriva linjära och exponentiella förlopp och kunna använda begreppet proportionalitet.

Innehåll

 

 MATEMATIK – 1a

 

Du ska visa att du kan...

 

v  använda matematiska begrepp och procedurer (räknemetoder).

 

v  formulera och lösa problem i exempelvis vardagliga och yrkesmässiga situationer.

 

v  föra enkla matematiska resonemang och värdera.

 

v  tillämpa matematiska modeller t.ex. formler

 

v  kommunicera matematik skriftligt och muntligt.

 

Vecka 

 

 

Mål för lektionen/veckan 

 

Du kan …

Begrepp

Uppgifter att öva 

 

Uppgifter att öva mot högre 

betyg  

Kan du detta? 

v 6

fredag

Förstå vad en funktion är och hur den kan beskrivas med formel eller graf

Funktion

Koordinatsystem

Graf

Formel

Par/grupp uppgift

Beskriva samband på olika sätt

Alt.

Aktivitet s 253

 

 

v 7

 

 

 

 

Använda givna linjära modeller och tolka grafer samt formler

 

 

Förstå vad en potens är

 

Repetition förändringsfaktor

 

 

Bearbetning av examination algebra

 

Använda exponentiella modeller i form av grafer och formler för att lösa problem.

 

Matematiska modeller

 

Värdetabell

Graf

Formel

 

 

Potens

Bas

Exponent

Förändringsfaktor

 

 

 

 

 

Exponentiell ökning

 

 

 

 

 

s 252

6101-6104

6109-6111

 

 

6204-6211

 

S 91

uppg 2228-2233

 

 

 

 

 

Linjärt samt exponentiellt

6302-6308

 

 

6314-6318

 

6112-6114

 

 

 

6212-13

 

 

 

 

 

 

 

 

6310-6311

 

 

 

 

6318-6322

 

v 8

 

Repetition måndag & tisdag

 

 

 

 

 

 

Examination fredag 21/2 – Skriftligt

 

 

 

 

Uppgifter

  • Examination skriftligt i klassrummet

Matriser

Mat
Matematik 1a

Rubrik 1

På väg mot
Godtagbara
Utmärkta
Beskriva och använda begrepp
översiktligt och med viss säkerhet
utförligt och med viss säkerhet
Utförligt och med säkerhet i komplexa problem
Förmåga att använda lämplig räknemetod
löser med enkla procedurer och med viss säkerhet
löser med flera procedurer och med säkerhet
löser med säkerhet på ett effektivt sätt
Lösa matematiska problem
löser problem av enkel karaktär med fåtal begrepp och enkla tolkningar
löser problem med flera begrepp och avancerade tolkningar
löser problem av komplex karaktär och upptäcker generella samband som presenteras med symbolisk algebra
Använda matematiska modeller (M)
Använda en given matematiska modell och tolka ditt svar
Välja och tillämpa en matematisk modell och tolka ditt svar
Välja och anpassa en matematisk modell, nyanserat tolka ditt svar samt se alternativ till modellen
Resonera, förklara och motivera lösningar (R)
göra enkla förklaringar till dina lösningar eller andras lösningar
göra välgrundade förklaringar till dina lösningar eller andras lösningar
Göra nyanserade förklaringar till dina eller andras lösningar samt vidareutvecklar resonemang
Kommunicera matematik
Visar dina redovisningar med informella metoder
Visar dina redovisningar med formella metoder
Visar din redovisningar med korrekt symbolisk representation
Genom exempel relatera matematiken till verkliga sammanhang
med något innehåll och verkliga sammanhang samt föra enkla resonemang om relevans
med några innehåll till verkliga sammanhang och föra välgrundade resonemang om exemplens relevans
med några innehåll till verkliga sammanhang och föra välgrundade och nyanserade resonemang om exemplens relevans
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: