Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagan om den lilla lilla gumman

Skapad 2020-02-05 13:13 i Smedjegårdens förskola Kristianstad
"Sagan om den lilla lilla gumman" är en klassisk saga skriven av Elsa Beskow. Boken handlar om gumman samt om hennes katt och ko.
Förskola
Sagan handlar om den lilla gumman som bor i den lilla stugan. Hon har en liten katt och en ko. En dag mjölkar gumman sin ko och ställer in mjölken på det lilla bordet. Då kommer den lilla katten in och hoppar först upp på den lilla pallen, sedan på den lilla stolen och till sist upp på det lilla bordet och dricker upp all mjölken. Då kommer gumman in och säger: "Schas katta!" Katten springer iväg och kommer aldrig mer hem, eller också gör den kanske det."

Innehåll

Kunskap och lärande kring "Sagan om den lilla lilla gumman"

 

Förskolans arbete med Läslyftet handlar den här terminen om "Läsa och berätta". Vi har därför valt att arbeta med folksagan "Sagan om den lilla lilla gumman.

Med hjälp av den klassiska sagan kan barnen få lära sig om naturvetenskap, matematik,språk,fantasi och normer och värden.

Genom att vi på olika sätt arbetar med sagans bilder och text; med hjälp av flanobilder, teater och sagoberättande med rekvisita, får barnen hjälp att uppleva och förstå berättelsen. Katten är busig och dricker upp all mjölken. Gumman blir arg eller besviken på katten och skrämmer iväg den. Sedan verkar gumman bli ledsen och sakna sin katt. Vi kan prata om hur det känns när man blir arg och hur det känns när någon annan blir arg på dig.

Sagan innehåller även många prepositioner och storleksbeskrivningar, vilket hjälper barnen att utöka begreppen och förståelsen för matematik såsom rum,läge och riktning.

Genom sagan stimulerar vi barnens nyfikenhet och fantasi och förmåga att uttrycka sig i olika former såsom drama, bild, språk, kommunikation och musik.

Under temaarbetets gång kommer vi vara lyhörda för barnens intresse och nyfikenhet och anpassa arbetet efter det.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: