Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5B

Skapad 2020-02-05 14:43 i von Bahrs skola Uppsala
Matteborgen 5B
Grundskola 5 Matematik
Vi arbetar vidare med likheter, bråk, procent, decimaltal, de fyra räknesätten, vinklar, symmetri och problemlösningar.

Innehåll

Konkreta mål

Du ska:

 • Kunna arbeta självständigt, i par samt i grupp.
 • Be om hjälp då du inte förstår.
 • Delta i matematikdiskussioner.
 • Använda de metoder du lär dig för att lösa matematiska problem i olika former

Undervisning och arbetsformer

Uppstart med genomgång av mål och gemensam diskussion angående ämnet.

Vi har kontinuerligt gemensamma genomgångar där nya delmoment tas upp.

Du arbetar på egen hand och ibland med hjälp av andra när du löser matematikuppgifterna i boken.

Du arbetar med grön kurs först och därefter gör du själv en diagnos som rättas av lärare. Sedan bestämmer lärare och elev tillsammans vilken nivå som skall arbetas vidare med i boken alternativt med fördjupningsuppgifter i annan bok. Inför prov tränar du med repetitionssidorna längst bak i boken för de kapitel provet gäller.

 Vi arbetar även praktiskt med konkret material. 

Du kommer att få undervisning om:

 • prioriteringsregeln, i tal som t ex 14+8x4
 • negativa tal
 • likhetstecknets betydelse
 • division med minnessiffra och rest
 • att räkna med överslag
 • läsa och skriva bråk
 • hur man räknar ut en del av ett antal
 • jämföra och storleksordna bråk
 • skriva bråk som decimaltal
 • decimaltalets siffrors värde och namn och hur man räknar med dem
 • sätta ut decimaltal på en tallinje
 • vinklar, (räta, spetsiga och trubbiga) grader, gradskivor och vinkelsumma
 • tips på metoder att använda vid problemlösning, t ex rita en bild, göra en tabell och pröva dig fram

Läroplanen

Bedömning

Vad ska bedömas?

 • Din förmåga att använda likhetstecknet på rätt sätt.
 • Din förmåga att räkna division med minnessiffra och rest.
 • Din förståelse hur man använder överslagsräkning och rimlighetsbedömning. 
 • Din förmåga att räkna med både negativa och positiva tal på samma tallinje.
 • Din förtrogenhet att läsa, räkna, skriva och storleksordna bråk. 
 • Din förmåga att använda decimaltal och kunna skriva bråk som decimaltal. 
 • Din förmåga att använda vinklar, grader, vinkelsumma och gradskiva.
 • Din förmåga att lösa matematiska problem och koppla metoderna du lär dig till verkliga problem i vardagen.

Hur ska det bedömas?

Utifrån arbetet i klassen, med diagnoser, prov och gemensamma övningar (både muntligt och skriftligt).

Uppgifter

 • v . 6 - 9

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matteborgen 5B

Du har otillräckliga kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Tal - begrepp
Du ska kunna förstå och använda dig av prioriteringsregeln.
Du är osäker på prioriteringsregeln och hur man använder den.
Du kan prioriteringsregeln och kan med viss säkerhet räkna ut rutinuppgifter utifrån den.
Du är säker på prioriteringsregeln och kan använda dig av den när du räknar ut och löser problem. Du kan tillverka en egen textuppgift där prioriteringsregeln kan användas.
Division
Du ska kunna räkna division med minnessiffra.
Du är osäker på kortdivision.
Du behärskar enklare kortdivision med minnessiffra.
Du visar stor säkerhet vid division med minnessiffra.
Överslagsräkning
Du ska förstå hur man använder överslagsräkning och bedöma om ditt svar är rimligt.
Du visar osäkerhet på överslagsräkning/ rimlighetsbedömning
Du behärskar överslagsräkning och använder dig av det för att se om ett svar är rimligt.
Du inser värdet av att använda dig av överslagsräkning och rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.
Bråk
Du kan läsa och skriva bråk, storleksordna dem och räkna med dem.
Du är osäker på bråkräkning.
Du har förmågan att läsa och skriva bråk. Du behärskar dessutom att storleksordna och räkna enkla bråk.
Du behärskar bråken, kan jämföra, storleksordna och räkna med dem.
Decimaltal
Du har förmågan att använda och räkna decimaltal.
Du är osäker på decimaltal.
Du behärskar att storleksordna och räkna enkla decimaltal inom de fyra räknesätten.
Du visar stor säkerhet i att räkna decimaltal inom de fyra räknesätten.
Bråk som decimaltal
Du kan skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som decimaltal.
Du är osäker på att omvandla bråk till decimaltal.
Du kan omvandla enkla bråk till decimaltal.
Du ser sambandet mellan bråk och decimaltal och kan omvandla dem.
Vinklar - mäta och rita
Du kan mäta och rita vinklar med gradskiva.
Du är osäker på vinklar och grader.
Du behärskar att använda en gradskiva för att rita, mäta eller räkna ut en vinkel.
Du behärskar vinklarna och kan bedöma hur många grader en vinkel är, samt veta att en triangels vinkelsumma alltid är 180 grader.
Vinklar - begrepp
Du känner även till begreppen rät, trubbig och spetsig vinkel och dess grader.
Du är osäker på vinklarna och har svårt att skilja på graderna.
Du kan urskilja vinklarna rät, spetsig och trubbig.
Du känner till att en rät vinkel är 90°, en spetsig mindre än 90° och en trubbig mer än 90°.
Multiplikationstabellerna
Du kan alla multiplikationstabeller t o m 10 tillräckligt bra för att kunna använda dessa vid annan räkning där du behöver det, t ex i division och problemlösning.
Du kan några få av tabellerna utantill men måste tänka och räkna länge på många, så att det tar för lång tid.
Du kan tabellerna tillräckligt säkert för att kunna räkna ut andra uppgifter med hjälp av dem inom rimlig tid.
Du är helt säker på alla tabellerna och du behöver inte lägga energi på dem i uträkningar där de kunskaperna behövs.
Procent
Du kan räkna ut en hel, en halv, en fjärdedel samt dela upp i olika procentsatser. Du kan också räkna ut procent av ett antal.
Du är osäker på hur man räknar med procent.
Du kan räkna med procent och kan dela upp i olika procentsatser.
Du är säker på hur man räknar med procent och kan också se kopplingen mellan procent, bråk och decimaltal.

Ny rubrik

Du har otillräckliga kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Problemlösning
Du kan lösa matematiska problem där räknesätt inte är givet.
Du har svårt att lösa problem.
Du kan lösa en del problem och redovisa hur du tänkt.
Du löser de flesta problem och redovisar tydligt ur du kommit fram till ditt svar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: