Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samerna

Skapad 2020-02-05 14:48 i Råå Montessoriförskola Dibber Sverige AB
Förskola
Samer - en av sveriges minoriteter.

Innehåll

Vi tänker uppmärksamma samernas nationaldag genom att visa och berätta via QR-koder om hur samerna lever och hur de klär sig.

Syftet med detta arbetet är för att tydliggöra en av sveriges minoriteter, för att barnen ska få en förståelse av andra kulturer och att kunna visa respekt för andras olikheter.

Med hjälp av oss kommer barnen att få skanna koderna med iPad där deras jojk dyker upp. Vi kommer att koppla detta till Jon Henrik Fjällgren där även hans musik kommer att spelas upp när de skannar. Vi kommer även att läsa några samiska sagor som kommer att handla om samernas liv och natur.

Vi kommer att tillsammans med barnen baka ett samiskt tunnbröd, även kallat Gahkku. 

Ute på gården kommer vi att leka en samisk lek.

Hela Skutans barngrupp kommer att vara med.

Alla pedagogerna på Skutan kommer att leda denna dagen.

Vi kommer att utvärdera denna dagen tillsammans med barnen i en samling.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: