Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsning på vilorna

Skapad 2020-02-05 15:38 i Förskolan Alma Östhammar
Förskola
Bokläsning på vilan På läsvilorna har vi högläsning i två olika grupper för barnen som inte sover. Vi lånar böcker på biblioteket och barnen erbjuds ta med en bok hemifrån som vi sedan läser.

Innehåll

 

Syfte

Vi läser för att:

 • öka barnens språkutveckling
 • öka barnens intresse för böcker

 

Mål

 • skapa ett intresse för texter, bilder och bokstäver
 • alla barn ska ges samma möjlighet till en stunds vila/avkoppling varje dag

 

Metod/Undervisning

Barnen delas upp i två olika högläsningsgrupper:

 • Läsvila Blåbär:
  Här läser vi för de äldsta barnen, födda -14, tillsammans med en pedagog. 
  Vi anpassar böckerna efter ålder och innehåll. Det är lite svårare böcker ofta kapitelböcker med lite mindre bilder. 
 • Läsvila Krusbär:
  Här läser vi för barnen födda -15, -16, -17 (som inte sover) tillsammans med en pedagog. 
  Här läses lite olika nivåer på böcker för att alla ska fångas. Mer bilder och mindre text. 

 

Ta med en egen bok 
På båda läsvilorna erbjuds barnen att turas om att ta med en egen bok hemifrån. Det kan vara en favoritbok eller bara en bok som de gärna vill visa/läsa. Sedan läser vi boken tillsammans på vilan. Barnen får själva presentera den och berätta lite kort om den. Efter vilan skriver vi ut bilder från boken de tagit med och sätter upp ett collage för synliggöra vad vi läst. 

 

Bibliteksbesök
Vi läser även böcker från biblioteket under övrig tid under dagen, dessa böcker är barnen med och väljer. Vi går till biblioteket en gång/månad med en mindre grupp barn. Det är viktigt att barnen känner delaktighet i val av vilka böcker som erbjuds på förskolan. 

 

 

 

-        

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: