👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och Grovmotorik åk 1-3

Skapad 2020-02-05 15:43 i Sköndalsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3 Idrott och hälsa
Under några veckor på höstterminen och några veckor på vårterminen ska vi leka, springa, hoppa, klättrar, lära oss grundformer på bollspel, redskaps gymnastik och friidrott. Först och främst har roligt!

Innehåll

Hur ska vi arbetar:

*Pratar om betydelse av idrott och hälsa och vikten av en bra hälsa för livet. Hur mycket rörelse kan hjälpa dig fokuserar och   koncentrerar i klassrummet.

*Pratar om uppvärmnings betydelse. Hur uppvärmning kan förhinder skador.

*Leker lekar, både inne och ute.

*Samarbetsövningar så vi kan får en bra stämning i klassen.

*Diskuterar betydelsen av säkerhet och hänsyntagande i samband med lekar och spel.

 

Du ska under lektions tid:

*Lekar  t.ex Flaggkull, Fia med Knuff, Resan över Atlanten och massor andra. 

*Genomföra redskapsbanor/stationer med fokus på sammansatta grundformer.

*Deltar i dom enkla bollövningar med olika redskap, ex. racketar och klubbar.

*Deltar i dom enkla bollekar, ex. Spökboll, Prickboll och Fireboll.

*Genomföra dom grundläggande friidrottsövningar, ex.grunder inför höjdhopp, längdhopp, kast med boll och så klart löpning.

 

Du ska kunna:

*Deltar i lekar, spel och idrotter som innefattar grovmotoriska grundformer.

*Följa lekans, spelets och idrottens reglarna.

*Har kännedom om hur man tar fram och bort redskap på ett säkert sätt.

*Samtala på ett enkelt sätt betydelsen och vikten av idrott o hälsa.

 

 

Formativa bedömning:

*Den formativa bedömning kommer jag göra kontinuerligt under lektion genom att observerar och ger feedback.

*Du ska får beröm, tips och hjälp utifrån de observationer jag gör.

       Till exempel:

* Tillsammans jobbar vi på ett område som du har svart med. 

* Går igenom reglarna tills de är förstått. 

* Får beröm när du vissa att du klara av den uppgiften som du har jobbat med.

 •  
 •  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
De motoriska grundformerna, rörelse till lek och spel i idrott och hälsa åk 1-3.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Idrott, spel och lekar
Utvecklar förmågan att motionera, leka och idrotta på egen hand och tillsammans med andra.
Klarar av ett flertal lekar med enkla regler och kan följa dem
Klarar av många lekar och en del bollsporter med enkla regler.
Har goda kunskaper i ett antal idrotter. Kan se den röda tråden från uppvärmning till aktivitet.
Motorisk träning
Utvecklar en positiv självbild och en god kroppsuppfattning
Klarar av enkla rörelsemönster.
Kan anpassa sina rörelser till de krav som ställs i samband flera olika typer av fysisk aktivitet.
Kan använda sig av olika redskap/material för att utveckla och stimulera sina motoriska färdigheter.