👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2020-02-05 16:16 i Östra Stenhagenskolan Uppsala
Ett arbetsområde om Medeltiden.
Grundskola 4 – 5 Religionskunskap Historia
Inom det här området kommer du bland annat att få lära dig mer om hur det var att vara människa på medeltiden. Hur befolkningen delades upp, hur Sveriges lagar såg ut och vem som bestämde över folket.

Innehåll

Beskrivning

Medeltiden var en spännande tid i Sverige. Vikingarna blev kristna och kyrkan fick en stor makt i samhället. Det byggdes kloster där munkar och nunnor bodde och levde. Man delade in folket i fyra olika stånd adel, präster, borgare och bönder. Det fanns modiga riddare i tung rustning som kungen tog till sin hjälp. Pesten härjade och städer växte fram. Detta kommer vi lära oss mer om under några veckor på vårterminen. 

Arbetssätt

För att får mer kunskap om medeltiden kommer vi att:

 • läsa i olika källor, se på film, ha genomgångar och diskutera  olika  frågeställningar som dyker upp 
 • träna på läsförståelse utifrån några av texterna
 • ha gemensamma genomgångar då vi lyfter bärande begrepp

Konkreta mål och bedömning

Efter det här arbetsområdet ska du:

kunna mer om vad som hände på medeltiden, hur människorna hade det och hur handeln mellan länderna ökade. Kunna vilken roll kyrkan hade och känna till några  "kända" personer från den här tiden. Kunna använda dig av några bärande begrepp när du själv ska berätta om medeltiden.  Du bedöms fortlöpande under arbetets gång både muntligt och skriftligt.

Språkligt fokus

Delta i samtal.

Argumentera i  olika frågor.

Motivera dina åsikter, varför tycker du si eller så?

Bärande begrepp

borgare

bönder

adelsmän

präster

kloster

munk

nunna

träl

riddare

påven

katoliker

missionär

skatt

tionde

digerdöden

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6