Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundfärger - Solen

Skapad 2020-02-05 16:31 i Leklandia Heby
Förskola
Pedagogisk planering

Innehåll

Läroplansmål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften. (Fokusområde) 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. 

Bakgrund:

Vi har observerat barngruppen och barnen visar ett intresse för färger. Barnen frågar ofta om vilken färg olika saker har och barnen visar tydligt med sitt kroppsspråk att de vill rita genom att ta fram och visar en penna. 

Förväntat resultat:

Vi vill att barnen ska benämna och känna igen grundfärgerna på sitt egna sätt utifrån barnens egna förmåga och utveckling. De barn som har de verbala språket strävar vi mot att de muntligt kan benämna och urskilja grundfärgerna och att de yngre barnen ska kunna peka ut grundfärgerna. Vi vill också att barnen ska utveckla sitt ordförråd och sin språkliga förmåga. 

Utbildning - Undervisning:

Vi kommer att arbeta med samma färg under några veckor. 

- Samtal om de olika färgerna 

- Vi har ett färgfönster 

- Tecken för röd, gul, grön och blå 

- Aktiviteter på våra samlingar 

- Använda oss av babblarna 

- Skapande med olika material 

- Sjunga sånger 

- Dokumentation 

 

Uppgifter

 • Vecka 6

 • Vecka 7

 • Vecka 8

 • Vecka 9

 • Vecka 10

 • Vecka 11

 • Vecka 12

 • Vecka 14

 • Vecka 15

 • Vecka 17

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: