Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Sverige

Skapad 2020-02-05 18:19 i Sollebrunns skola Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola F – 9 Geografi Svenska
Vi kommer att arbeta med Sverige. Inom arbetsområdet Sverige kommer du att få lära dig hur det ser ut i olika delar av vårt avlånga land. Du kommer att lära dig om kartans uppbyggnad, naturtyper och Sveriges namngeografi.

Innehåll

Arbetsområde:

Geografi ger oss kunskap om miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor. 

Arbetsområdet Sverige ska utveckla elevernas kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar. Undervisningen ska också ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om människors levnadsvillkor. 

Konkreta mål:

Målet med undervisningen är att lära sig: 

 

 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vattendrag i Sverige.
 • Känna till kartan och hur den är uppbyggd med färger, symboler och skala.
 • Hur vi människor använder och påverkar vår livsmiljö.
 • Sveriges naturtyper och några av Sveriges naturresurser. 
 • Viktiga ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi, t.ex. väderstreck, naturtillgångar och naturresurs.
 • Hur man kan använda olika källor för att söka information och hur man väljer relevant fakta.

Förmågor:
Du kommer träna följande förmågor:

 • Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av Sverige. 
 • Göra geografiska analyser med hjälp av kartor och andra geografiska källor. 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 

 • Känna till vad kartans färger och symboler betyder.
 • Kunna namn och läge på några av Sveriges landskap, orter, berg, hav och vatten.
 • Jämföra och se skillnader/likheter om hur det ser ut i olika delar av Sverige och varför.
 • Använda olika källor och sammanställa informationen i en faktatext.
 • Kunskapen om flera geografiska begrepp.
 • Arbeta i grupp, delaktighet i diskussioner och eget arbete. 

Undervisning och arbetssätt:

För att nå målen och utveckla förmågor kommer vi att variera undervisningen.

Arbetssätt:

 • Vi kommer att titta på serien "Geografens testamente - eller Den stora Sverigeresan" och följa i deras fotspår.
 • Vi kommer att arbeta med kartan och dess uppbyggnad, både teoretiskt och praktiskt. 
 • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och diskussioner, enskilt arbete och samarbete i par eller grupp.
 • Vi kommer läsa, skriva och svara på frågor.
 • Vi kommer att titta på film som är kopplat till området.
 • Vi kommer att skriva faktatexter om landskap. 
 • Vi kommer att göra presentationer av landskap. 
 • Vi kommer att söka fakta från olika källor.
 • Vi kommer att lära oss olika begrepp. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Ge
Geografi - Sverige

Rubrik 1

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kartan
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Sveriges namngeografi
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges namngeografi.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges namngeografi.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: