Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i franska åk 8 vt-20

Skapad 2020-02-05 19:00 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Inom undervisning i franska ges du möjlighet att: • utveckla din förmåga att använda franska för att kommunicera i tal och skrift om t ex ditt hem, en stad med byggnader, transportmedel, om länder.... • fördjupa din förståelse av talad franska i olika situationer och sammanhang; • utveckla din förmåga att reflektera över levnadssätt och kultur i fransktalande länder; • utveckla såväl lust som förmåga att lära dig språk.

Innehåll

 

Tidsplan

 

Vi startar vårterminen med området Mitt hem. Vi kommer under några veckor arbeta med att samtala, läsa om och berätta om hur vi bor. Arbetsområdet omfattar ord och begrepp som har att göra med hus/lägenhet samt möbler och rum. 

Därefter kommer vi att fortsätta i en ny bok, Chez nous 3 och börja med första kapitlet som handlar om att fråga efter vägen, beskriva vägen  och transportmedel. 

Läxor och det vi gör finns i gruppens  Lärlogg i Unikum, som publiceras varje vecka. 

Uppdatering av denna planering kan komma senare under terminen då det är svårt att veta hur långt vi hinner på grund av schemabrytande aktiviteter. 

 

Arbetssätt

 • genomgångar
 • muntliga och skriftliga uppgifter enskilt eller i grupp
 • eget arbete i franskböckerna
 • övningsmästaren (ljudfiler, glosor och övningar på nätet kopplat till läromedlet Chez nous
 • Quizlet och program från UR skola och SLI, mediacenter

Material

 • textbok
 • övningsbok
 • iPad
 • skrivhäfte

Utvärdering och bedömning

       Deltagande på lektionerna, läxförhör och redovisningar.

       Två förberedda prov, det första torsdagen den 13 februari. Därutöver testas de olika förmågorna höra, läsa, skriva och lyssna  i oförberedda prov framför allt mot slutet av terminen. 

Centralt innehåll

 • vardagliga situationer, vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där tyska används;
 • berättelser, dialoger;
 • grammatiska strukturer;
 • ord och fasta språkliga uttryck i texter och i talat språk i olika situationer.

Kunskapskrav

      (se Läroplanen för Moderna språk)

Matriser

M2
Moderna språk 7-9

Underlag saknas
Ännu ej uppnått målen
Hörförståelse
Förstå tydligt talat språk
Du har svårt att förstå innehållet i tal
Du förstår det mest väsentliga
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer
Läsförståelse
Förstå innehållet i enkla texter
Du har svårt att förstå innehållet i texter
Du förstår det mest väsentliga
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer
Skriva
Formulera sig skriftligt
Du har svårt att formulera dig i skrift
Du formulerar dig enkelt och begripligt, med fraser och meningar
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar
Tala (framställning)
Formulera sig muntligt
Du har svårt att formulera dig muntligt
Du formulerar dig enkelt och begripligt, med fraser och meningar
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar
Tala (samtala)
Uttrycka sig muntligt
Du har svårt att uttrycka dig muntligt
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar
Du uttrycker dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
Du uttrycker dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till mottagare och sammanhang
Strategier vid interaktion (samtal)
Välja och använda strategi
Du har svårt att använda strategier
Du väljer och använder någon strategi som förbättrar interaktionen
Du väljer och använder några strategier som förbättrar interaktionen
Du väljer och använder flera olika strategier som förbättrar interaktionen
Kulturella företeelser
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser
Du har svårt att kommentera olika företeelser
Du kommenterar i enkel form några företeelser
Du kommenterar i enkel form några företeelser
Du kommenterar översiktligt några företeelser

M2
Chez moi

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala
Samtala med en kamrat om olika sätt man bor på och hur det ser ut i hemmet. Under samtalet ska du visa att du kan ställa och besvara enkla frågor och att du kan formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar
Samtala med en kamrat om olika sätt man bor på och hur det ser ut i hemmet. Under samtalet ska du visa att du kan ställa och besvara enkla frågor och ställa följdfrågor . Du formulerar dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Samtala med en kamrat om olika sätt man bor på och hur det ser ut i hemmet. Under samtalet ska du visa att du kan ställa och besvara enkla frågor och ställa flera följdfrågor. Du kan använda någon strategi genom att ställa följdfrågor och använda synonymer. Du formulerar dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Presentera
Framföra en presentation för en kamrat där du med hjälp av bilder och några få stödord berättar om var och hur du bor och vad som finns i ditt rum. Du använder minst tre prepositioner, tre olika adjektiv och tre sambandsord. Du formulerar dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Framföra en presentation för en kamrat där du med hjälp av bilder och några få stödord berättar om var och hur du bor, om de olika rummen, vad du gör i de olika rummen, några möbler i rummen och vad som finns i ditt rum. Du använder flera prepositioner, flera olika adjektiv och flera sambandsord. Du formulerar dig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar. Du talar med flyt.
Framföra en presentation för en kamrat där du med hjälp av bilder och några få stödord berättar om var och hur du bor, om de olika rummen, vad du gör i de olika rummen, några möbler i rummen och vad som finns i ditt rum. Du använder flera prepositioner, flera olika adjektiv och flera sambandsord. Du formulerar dig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar. Du talar med gott flyt.
Skriva
Skriva en presentation där du med hjälp av bilder och några få stödord berättar om var och hur du bor och vad som finns i ditt rum. Du använder minst tre prepositioner, tre olika adjektiv och tre olika sambandsord. Du formulerar dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Skriver en presentation där du med hjälp av bilder och några få stödord berättar om var och hur du bor, om de olika rummen, vad du gör i de olika rummen, några möbler i rummen och vad som finns i ditt rum. Du använder flera prepositioner, flera olika adjektiv och flera sambandsord. Du formulerar dig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar. Du skriver med flyt.
Skriver en presentation där du med hjälp av bilder berättar om var och hur du bor, om de olika rummen, vad du gör i de olika rummen, några möbler i rummen och vad som finns i ditt rum. Du använder flera prepositioner, flera olika adjektiv, verb och flera sambandsord. Du formulerar dig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar. Du skriver med gott flyt.
Läsa
Förstår det mest väsentliga i korta, enkla texter
Förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter.
Förstå innehållet i korta, enkla texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: